Kuidas sugu rännet mõjutab?

Maarja Vollmer töötab Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunktis rändeeksperdina ja jagab selles õppevideos, milline on rände sooline dimensioon. Saame teada, et sugu suunab oluliselt inimeste rändesoove ja -võimalusi: naised ja mehed liiguvad mõnevõrra erineval määral, erinevatel põhjustel ning kasutavad selleks erinevaid rändekanaleid. Kuuleme ka olulisi fakte soopõhise vägivalla, inimkaubanduse ja sundrände kohta.

Videoloeng on osa veebikursusest “Sugu ja maailm”, mille eesmärk on anda haridustöötajatele edasi, miks sootundlik lähenemine maailmahariduse teemadele annab meile sisukama ja parema ülevaate olulistest üleilmsetest arengukohtadest. Loengut võib vaadata ka koos õpilastega.

Videoloeng valmis MTÜ Mondo projektist „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil”, mida kaasrahastasid Euroopa Komisjon ja ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus. Videoklipi sisu eest vastutab MTÜ Mondo ja see ei kajasta tingimata rahastajate seisukohti.

Back