Kas kliimakriisi ees on kõik võrdsed?

Kaimai Kuldkepp on projektijuht soolise võrdsusega tegelevas organisasioonis Feministeerium ja keskkonnaküsimustega tegelevas organisatsioonis Rohetiiger. Videos kuuleme, kuidas need kaks valdkonda omavahel seotud on. Kaimai selgitab, et soo teema tuleb välja näiteks selles, kes kõige enim kliimamuutuste või keskkonnakahjuliku tegutsemise tagajärjel kannatavad või kes keskkonnakaitsjate ja -aktivistidena tegutsevad. Oluline on sõnum, et kliimamuutused ei too kaasa uusi probleeme, vaid võimendavad juba eksisteerivat ebavõrdsust.

Videoloeng on osa veebikursusest “Sugu ja maailm”, mille eesmärk on anda haridustöötajatele edasi, miks sootundlik lähenemine maailmahariduse teemadele annab meile sisukama ja parema ülevaate olulistest üleilmsetest arengukohtadest. Loengut võib vaadata ka koos õpilastega.

Video on välja töötatud projekti “1Planet4All” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus. Videoklipi sisu eest vastutab MTÜ Mondo ja see ei kajasta tingimata rahastajate seisukohti.

Back