Rändeteemalised tunnikavad: meediaõpetus

Tunnikava julgustab õpilasi meediat kriitiliselt hindama ning tegema vahet uudisel, arvamuslool ja valeuudisel.

Ränne ja meedia

Rändeteemalised tunnikavad on välja töötatud projekti „Jagatud teekonnad” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Back