Rändeteemalised tunnikavad: geograafia

Geograafia ainega seostatavad tunnikavad toetavad õpilasi selliste oluliste rände aspektide mõistmisel nagu rände tõmbe- ja tõukefaktorid ning rändeliigid ja -trendid.

Tunnikavad saate alla laadida siit:

Elama asumine välisriiki

Pagulaslaagri planeerimine, ESITLUS pagulaslaagrid

Rände tõmbe- ja tõukefaktorid

Rändeliigid ja -trendid

Pandeemia ja piirangud rändele

Rändeteemalised tunnikavad on välja töötatud projekti „Jagatud teekonnad” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Back