Thank you for the rain

Year: 2017 Length: 87 min
Languages: inglise Subtitles: eesti
Country: UK, Norra Author: Julia Dahr, Kisilu Musya

"Thank You for the Rain" addresses many challenges related to climate change and climate justice, such as urbanization, gender equality, education, access to drinking water, climate refugees and adaptation.

Kisilu on põllupidaja Keenias, kes on viimase viie aasta jooksul filminud oma perekonna ja küla elu ning seeläbi dokumenteerinud kliimamuutuste mõju nende kogukonnale. Filmis näeme keskkonamõjusid nagu üleujutused, põuad ja tormid, aga ka kliimamuutuste varjatud ja pikaajalisemaid tagajärgi: küladest linna kolivad mehed ja naised, laste katkenud kooliteed ning pinged perekonnaliikmete vahel. Peale seda, kui torm tema kodu hävitab, algatab Kisilu kogukonnaliikumise, mis aitab tõsta teadlikkust kliimamuutuste kohta ning õpetab põllupidajatele säästlikke põllumajanduspraktikaid äärmuslike ilmastikuoludega toimetulekuks.

Aja jooksul tema teadmised ja  kogemused süvenevad ning lisaks oma piirkonna põllupidajate harimisele viib ta oma sõnumid ka ÜRO kliimakõnelustele Pariisi, COP21 konverentsile. Sealsete poliitiliste ning majanduslike mängude keskel joonistub välja eriti tugev kontrast rohujuure tasandi aktivistide ning rahvusvaheliste suurkontsernide huvide vahel. Kisilu perspektiiv kliimakonverentsilt toob eriti selgelt esile kliimamuutuste mõju haavatavatele kogukondadele ning kliimaõigluse eest võitlemise tähtsuse.


1P4A logod

Filmi näitamise õigused on omandatud projekti „1Planet4All” raames, mida kaasrahastab Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Back