Tunnikavade kogumik "Naised õiguste eest: lood üle maailma"

“Naised õiguste eest: lood üle maailma” on tunnikavade kogumik, mis põhineb kümne naise lool, kes on üle maailma inimõiguste eest seisnud, seda nii ajaloos kui ka tänapäeval. Lugude kaudu saavad I-IV kooliastme õpetajad avada erinevaid õppekava teemasid eesti keeles ühiskonnaõpetuseni ja geograafiast kunstini. Välja tuuakse ka seoseid kestliku arengu eesmärkidega.

Siin saad tutvuda terve kogumikuga. Tunnikavad ühekaupa:

I kooliaste

Lapse õigused I – Malala Yousafzai
Ainetund: inimeseõpetus. Lõiming: eesti keel.

II kooliaste

Lapse õigused II – Malala Yousafzai
Ainetund: ühiskonnaõpetus. Lõiming: inimeseõpetus.

III kooliaste

Enese elutee kujundamine – Malala Yousafzai
Ainetund: inimeseõpetus. Lõiming: ühiskonnaõpetus.

Sotsiaalne ettevõtlus – Olivia Naava (paaristund)
Ainetund: ühiskonnaõpetus.

IV kooliaste

Aafrika esimene naispresident – Ellen Johnson Sirleaf
Ainetund: inglise keel. Lõiming: ühiskonnaõpetus.

Berta Cáceres – keskkonnaaktivist
Ainetund: geograafia. Lõiming: füüsika.

Kahjulikud kultuuripraktikad – Qiu Jin ja Edna Adan Ismail
Ainetund: ajaloo valikkursus „Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat”. Lõiming: ühiskonnaõpetus või valikkursus „Inimene ja õigus”.

Lapsabielud – Sonita Alizadeh
Ainetund: inimeseõpetus. Lõiming: ühiskonnaõpetus või valikkursus „Inimene ja õigus”.

Lapsabielude mõju kestlike arengu eesmärkidele – Sonita Alizadeh (paaristund)
Ainetund: inimeseõpetus. Lõiming: ühiskonnaõpetus või valikkursus „Inimene ja õigus”.

Naiste ümberlõikamine – Edna Adan Ismail
Ainetund: ühiskonnaõpetus. Lõiming: inimeseõpetus või valikkursus „Inimene ja õigus”.

Naiste valimisõigus – Sarojini Naidu ja Sophia Duleep Singh (paaristund)
Ainetund: ajalugu. Lõiming: ühiskonnaõpetus.

Ohutu sünnitus – Edna Adan Ismail
Ainetund: inimeseõpetus. Lõiming: ühiskonnaõpetus või valikkursus „Inimene ja õigus”.

Rahvastik ja majandus – Malala Yousafzai
Ainetund: geograafia. Lõiming: ühiskonnaõpetus.

Seksuaalvägivald – Nadia Murad
Ainetund: inimeseõpetus. Lõiming: ühiskonnaõpetus.

Seksuaalvägivald – Sunitha Krishnan (paaristund)
Ainetund: eesti keel. Lõiming: ühiskonnaõpetus.

Seksuaalvägivalla kasutamine sõjarelvana – Nadia Murad
Ainetund: ühiskonnaõpetus. Lõiming: ühiskonnaõpetus, ajalugu.

Sotsiaalse sõnumiga muusika – Sonita Alizadeh
Ainetund: muusikaõpetus. Lõiming: inimeseõpetus.

Materjal valmis MTÜ Mondo Välisministeeriumi projekti „Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude kaudu” raames arengu- ja humanitaarabi vahenditest koostöös MTÜga Eesti Kodanikuhariduse Keskus.

Back