Rändeteemalised tunnikavad: kirjandus

Käesolevad tunnikavad avavad rändega seotud teemasid läbi kaasaegse eesti ning maailmakirjanduse.

Tunnikavad saate alla laadida siit:

Identiteedist omast ja võõrast E. Tode “Piiririigi” põhjal, ESITLUS Emil Tode Piiririik

Reisikirjandusest eesti kirjanduses M. Kivastiku “Vietnami retseti” ja V. Luige “Varjuteatri” näitel

Unistuste täitumise võimalikkusest Mathias Enardi romaani “Varaste tänav” põhjal, ESITLUS Varaste tänav

Pagulaskirjandus. Karl Ristikivi

Rändeteemalised tunnikavad on välja töötatud projekti „Jagatud teekonnad” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Back