E-külalistund. Saile Mägi "Kas vabatahtlik välisriigis teeb tööd või on turist?"

Õpetajad, uurige õpilastelt, kuidas kõlab noortele vabatahtlikuna välismaal töötamine! On see neile midagi ägedat, olulist ja kutsuvat? Raske töö või lõbureis? Siis asuge vaatama e-tundi, kus Mondo ekspertvabatahtlik Saile Mägi jagab oma kogemusi vabatahtlikust tööst Ghanas, seletab, mis on vabatahtlikkuse turism, ning tutvustab erinevaid võimalusi vabatahtliku tööks meil ja mujal.

E-külalistund on mõeldud 7.-9. klasside õpilastele ja selle juurde on loodud õppematerjalid. Kutsume teid loengut kuulates esineja märguande peale video pausile vajutama ning paluma õpilastel teha u 5-10 minutiline grupiarutelu. 

Tunnikava

Tööleht

Tagasi Kooli külalistund valmis MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Back