Maailma hoidjate lood

“Maailma hoidjate lood” kogumikku kuulub 7 videomuinasjuttu, mille esitaja on jutuvestja ja muusik Polina Tšerkassova. Teemad, mida lood käsitlevad, on näiteks keskkonnahoid, ränne, toidu kasvatamine, tarbimine, koostöö ning õnn. Seitsme loo hulgas on muinasjutud Mehhikost, Keeniast, Indiast ning kasakatelt ja kolm Polina autorilugu. Lood on salvestatud eksootiliste pillide muusikaga eesti ja vene keeles. Venekeelse kogumiku leiad siit.

Lisaks muinasjuttudele on kogumikus juhendmaterjal õpetajatele, mis aitab keerulisi ja väärtuspõhiseid teemasid käsitleda lastele sobilikus võtmes. Iga muinasjutu juurde pakume välja 5-7 mängulist ja interaktiivset tegevust, mis arendavad laste empaatiavõimet ja suhtlusoskuseid ning avardavad maailmapilti. Õppematerjal on kooskõlas alushariduse riikliku õppekavaga. Juhendmaterjali koostasid MTÜ Mondo ja Rannamõisa Lasteaia õpetajad Merike Niibek ja Kersti Veskus.

„Inimene ja õnn“ 

Mehhiko indiaanlaste lugu räägib sellest, miks ei olnud inimene kunagi õnnelik ning kuidas loomad ja kogu loodus otsustasid inimest aidata.

“Ubuntu” 

See päriselt sündinud lugu juhtus Aafrikas, Keenias, kus väikesed lapsed said said lihtsa ülesande võidu joosta. Kuid see, mida nad edasi tegid, üllatas kõiki.

“Vaal, kes kogus aardeid”

Jutuvestja Polina Tšerkassova autorilugu räägib võimsast vaalast, kes elas ookeani põhjas ning armastas aardeid ehk asju koguda. Tema hobi aga muutus tema jaoks koormaks ja selleks, et taaskord vabalt hingata, pidi ta raske otsuse langetama ning oma elu muutma.

“Talupoeg ja hunt”

See kasakate muinasjutt põhineb vestlusel inimese ja hundi vahel, kes arutavad selle üle, kelle töö raskem on. Loos räägitakse samm-sammult ka leiva kasvatamisest ja tegemisest.

“Kuidas tekkis järv” 

India muinasjutus jälgime ühe pisikese augukese tekkimist ja laienemist tolmusesse maasse. Küll oli erinevaid loomi ja loodusjõude, mis aitasid augukesel järveks saada, aga tekkis küsimus – kellele see järv peaks kuuluma?

“Lugu sellest, kuidas jõgi ära läks”

See muinasjutt on jutuvestja Polina Tšerkassova keskkonnateemaline autorilugu, kus kuulajat kutsutakse suurde linna, millest jõgi läbi voolab. Inimestele toob jõgi palju rõõmu, kuid nad ei oska teda hästi hoida ning ühe erilise peategelase nõul lahkub jõgi linnast, tekitades sellega uusi väljakutseid. Loo käigus saame teada, kas ja kuidas jõgi tagasi linna naaseb.

“Rännulinnuke”

Kogumiku viimase muinasjutu kirjutas samuti Polina Tšerkassova. See räägib ühe väikese sinilinnukese raskest teekonnast – asjaolude sunnil pidi linnuke oma kodu maha jätma ning asuma pikale teele otsides uut ja turvalist kodu. Õnneks ega ta ei jää sellel raskel rännakul üksi ning koos ühe vahva abilisega leiab linnuke uue kodu.

Videomuinasjutud ja õppematerjal valmisid MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Back