Juhendmaterjal "Amanda ja maailm"

Juhendmaterjal “Amanda ja maailm” on õppevahend alushariduse õpetajatele maailmahariduslike teemade käsitlemiseks lasteaedades. Trükis sisaldab kümmet A3 formaadis lehte ning 72-leheküljelist õpetajaraamatut. Komplekti juurde kuulub veel ka erivajadustega inimeste poolt Ugandas õmmeldud riidest mänguelevant.

NB! Hetkel on “Amanda ja maailm” eestikeelsed juhendmaterjalid laost otsas. Allolevate linkide vahendusel saate materjali kasutada PDF dokumendina.

Materjal on koostatud 5–7 aastastele lastele ning sisaldab kümmet maailmahariduse teemat (keskkond ja kliimamuutused, vesi, toit, tarbimine, tervis, haridus, kultuuriline mitmekesisus, võrdõiguslikkus, ränne ja inimõigused). Õppematerjal on kooskõlas alushariduse riikliku õppekavaga ning selle sisu ja tegevuste lõimimisel on kaetud kõik seitse õpivaldkonda.

Lisaks põhilisele juhendmaterlile oleme loonud mitmeid teisi toredaid tegevusi ja väiksemaid materjale, mille kaudu saavad lapsed koos Amanda ja elevant Modoga maailma avastada.

Juhendmaterjal “Amanda ja maailm” (PDF)

Lastejutud ja illustratsioonid (PDF)

Amanda ja kestliku arengu eesmärgid – plakatikomplekt

Värviraamat “Amanda ja värviline maailm”

Elevant Modo lõige

Multifilmid “Amanda ja kõige tähtsam sõna” ja “Amanda ja uus poiss”

🎶🎵 Materjali juurde loodud lastelaul ja Amanda laulu noot 🎶🎵

Lisaks: Juhendmaterjal ja lastejutud vene keeles

Materjali koostasid MTÜ Mondo ja Rannamõisa Lasteaed (autorid: Merike Niibek ja Kersti Veskus).


Õppematerjali valmimist rahastati Eesti Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest projekti „Eesti lasteaedade kaasamine maailmaharidusse ja Mondo maailmahariduskeskuse kommunikatsiooni tõhustamine” raames.

Animatsioon on kaasrahastatud Euroopa Komisjoni projektist Bridge 47. Sisu eest vastutab MTÜ Mondo ja see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ametlikke seisukohti.

MHK9 rahastajad

Back