Maailmakodaniku pädevusmudel

Maailmakodaniku pädevusmudel loodi 2022. aasta sügisel Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse ESTDEVi tellimusel. See toob välja maailmahariduse termini teaduspõhise definitsiooni ja kirjeldab teadmisi, oskuseid ning hoiakuid, mida maailmaharidus erinevate kooliastmete lõikes arendab.

Pädevusmudelit saab kasutada pädevusvaldkonna õppe kavandamiseks õppekava arendusprotsessis, ootuste ja sihiseadete mõistmise toetamiseks õpetamises, ootuste mõistmiseks õppematerjalidele, õpetajakoolituse korraldamisel jne, aga ka objektiivse aluse loomiseks õpilaste pädevuse hindamiseks näiteks üldpädevustestide abil.

Analüüsi on koostanud Johanna Helin, Hanna-Liis Kaarlõp ja Karolin Mäe, kes hetkel tegelevad maailmahariduse seotud doktoriõpingutega Toronto ja Tallinna Ülikoolis. Dokument on suunatud eeskätt poliitikakujundajatele ja poliitika kujundamise protsessidesse kaasatud osapooltele (sh kodanikuühendused), mitte otseselt koolidele ja õpetajatele, aga koostajate soov on, et seda arutatakse ja arendatakse edasi dialoogis erinevate sihtgruppidega.

Maailmakodaniku pädevusmudel

Pädevusmudeli visuaal (uus kujundus)

Back