Kaardiülesanne "Konfliktikolded ja tuumariigid"

Õpilased avavad Scribblemaps keskkonna.

(1) Õpilased Märgivad kaardil kohad, kus on praegu või on olnud lähiajaloos sõjalisi konflikte. Tööd võib teha rühmades või individuaalselt.

(2) Õpetaja tutvustab klassile Council on Foreign Relationsi veebilehe kaarti, kuhu on kantud praegu käimas olevad konfliktid. 

Sellele järgneb arutelu:

  • Millised kriisid olid õpilastele tuttavad? Miks?
  • Milline kriisidest on Eestile lähim? Kui ohtlik see kriis meile sinu arvates on?
  • Millises maailma piirkonnas on enim kriise? Miks just seal?
  • Millised kriisid võivad laieneda?
  • Mis on nende konfliktide põhjused ning kes osalised?
  • Kes ja kuidas saaks sekkuda ning neid konflikte lõpetada?

(3) Õpilased märgivad kaardile kõik tuumariigid ehk riigid, kellel nad arvavad, et on tuumapomm. Vastuseid kontrollitakse klassis ühiselt, kasutades kaarti Google Maps keskkonnas.

(4) Klassis arutatakse ühiselt.

  • Millised riigid on tuumariigid? Milline on nende roll rahvusvahelises suhtlemises?
  • Kuidas ohjeldada tuumariiki? Millist tuumariiki pead kõige ohtlikumaks? Miks?
Back