E-külalistund. Igor Miilve "Keskkonnaränne – kelle probleem?"

Keskkonnarännet rahvusvahelised seadused ei reguleeri ning seetõttu on keskkonnamigrandid silmitsi suurema poliitilise riskiga võrreldes põgenikega, kes on lahkunud oma kodust konflikti või tagakiusamise tõttu. See tähendab, et keskkonnamigrantidel puudub õiguslik kaitse ning rahvusvahelise kaitse süsteemist lähtudes muutub põgeniku staatusele mittevastav isik illegaaliks. Selles olukorras on keskkonnamuutustest tingitud rändajate positsioon ebaselge – kas see on vabatahtlik või sunnitud olukord?

E-külalistunni juurde on koostatud abistavad materjalid õpetajale ja õpilasele:

Tunnikava ja tööleht

Back