25 aastat Eesti arengukoostööd ja humanitaarabi

2023. aastal täitus Eestil doonorriigina 25 aastat. Selle ajaga on Eesti ellu viinud üle 4000 arengukoostöö- ja humaniaarabi (AKHA) projekti, eraldades selleks enam kui 661 miljonit eurot. Teiste riikidega on jagatud kogemusi Eesti digiarengust, haridussüsteemist, tervishoiust, ühiskonna reformimisest, ettevõtlusest, õigusriigist ja headest valitsemistavadest. Eesti arengukoostöös on alati olnud olulisel kohal idapartnerlusriigid ning alates 2006. aastast on fookusriikide hulgas Gruusia, Moldova ja Ukraina. Aarikas tegutsetakse neljas fookusriigis: Keenia, Uganda, Namiibia ja Botswana.

Eesti Välisministeeriumi koostatud näitus annab ülevaate humanitaarabi, arengukoostöö ja maailmahariduse valdkonnast ning näitlikustab seda läbi fotode. Näitust on hea mõte tellida kooli, kui tähistatakse näiteks rahvusvahelisi päevi nagu demokraatiapäev (15.09), rahupäev (21.09), vaesuse likvideerimise päev (17.10), maailmahariduse nädal (novembri 2. nädal), solidaarsuspäev (20.12) või sotsiaalse õigluse päev (20.02).

Teema käsitlemiseks võib õpilastega vaadata Välisministeeriumi loodud lühivideoid:

Eesti toetus Aafrikale (2:17)
Digitaalsus arengukoostöös (2:17)
Humanitaarabi (1:55)
Humanitaarabi – kuidas mina saan aidata? (1:30)

Näituse sisuga on võimalik tutvuda ka virtuaalselt:

AKHA fotonäitus (PDF-fail)

Näitus on trükitud kolmele kergele riidest stendile suuruses 2m x 1m. Stendid on kahepoolsed. Iga foto juurde on kokku pandud lühidad selgitavad lõigud eesti ja inglise keeles.

Back