20.11.2023

Maailmahariduse nädal

Global Education Week 

Toimub novembri keskel.

1999. aastal kuulutas Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna keskus välja maailmahariduse nädala, mille eesmärgiks on juhtida koolinoorte tähelepanu vaesuse ja sotsiaalse ebavõrdsuse küsimustele. Maailmahariduse nädalal kutsutakse koolinoori ja õpetajaid ülesoma koolis ellu viima maailmahariduslikke projekte, mille raames arutletakse ebavõrdsuse ja globaliseerumise teemadel. Maailmahariduse nädal kannab igal aastal uut pealkirja ning keskendub eri probleemidele.

Ideid tegevusteks:
  • Arutle: mida tähendab maailmaharidus? Millised on ÜRO kestliku arengu eesmärgid? Mida saad sina teha, et need arengueesmärgid täituksid? Mida saad sina/sinu pere/sinu sõpruskond/sinukogukond teha, et maailmas oleks kõigil parem elada?
  • Jaga sotsiaalmeedias mõna maailmahariduse või arengu koostöö teemalist artiklit.
  • Võta meiega ühendust ja osalena vabatahtlikuna MTÜ Mondo töös.
  • Toeta arengumaade laste haridust MTÜ Mondo Tarkusefondi kaudu.
Ideid maailmapäevaks:

Korraldage koos õpilastega koolis maailmahariduse nädal, mille jooksul tutvustate õpilastele ÜRO kestliku arengu eesmärkeArutlege, miks on oluline rääkida koolis vaesuse ning sotsiaalse ebavõrdsuse küsimustest.  Kutsuge külla MTÜ Mondo maailmahariduse keskuse töötajaid tutvustama organisatsiooni tööd ning õpilaste võimalusi selles kaasa lüüa. 

VAATA KALENDRIT