21.09

Rahupäev

Päev on pühendatud riikidesisese kui ka rahvusvahelise rahu tugevdamiseks. Rahupäeval tahetakse, et kõik konflikti osapooled kuulutaksid välja vaherahu. 20. sajandil sai riikidevahelistes konfliktides surma ligi sada miljonit inimest. Külma sõja järgsetes sõdades ja konfliktides hukkus üle viie miljoni inimese.

Ideid tegevusteks:
  • Prindi rahupäeva poster ja pane see üles klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks.
  • Arutlege, miks ja missugust rahu te vajate? Miks on oluline ja kuidas saavutada rahu maailmas? Kuidas saab üks kallistus rahu luua? Missugused suuremad ja väiksemad organisatsioonid panustavad ühiskonnas rahu loomisse? Kuidas õpilased teiste rahu austavad?
  • Voldi origami tehnikas paberkurg ning kingi see inimesele, kellega rahu vajad. Origami voltimise juhendi leiad siit.
  • Üle maailma korraldatakse rahupäeva raames algatusi: „Kallistus rahu heaks” ja Rahutuvi kampaania, mitmesuguseid kontserte, piknikke, spordiüritusi. Võta neist osa.
  • Vaadake filmist „Maailmarahu ja teised 4. klassi võidud“, kuidas USAs Virginia koolis korraldati 4. klassile maailmarahu simulatsioonimäng.
  • Uurige mõtteid tegevusteks väikesest kogumikust “Ideid rahuteemalisteks filmilinastusteks”.
  • Korraldage koolis rahupäev võttes eeskujuks tegevusi The International Day of Peace kodulehelt.
VAATA KALENDRIT