20.02

Sotsiaalse õigluse päev

World Day of Social Justice

Sotsiaalne õiglus on aluseks edukal kooseksisteerimisel, mis põhineb rahul. Sotsiaalse õigluse raames puutume kokku võrdsete õiguste tagamisega kõigile inimestele, sõltumata nende soolistest, vanuselistest, rassilistest, etnilistest, religioossetest ja kultuurilistest erinevustest. Sotsiaalse õigluse päeva raames toetatakse rahvusvahelise kogukonna püüdlusi vaesuse vähendamiseks, väärikaid töövõimalusi, soolist võrdõiguslikkust ja kõigi isikute võimalust õiglusele ja sotsiaalsele heaolule.

Ideid tegevusteks:
  • Arutlege, millistel gruppidel on Eesti ühiskonnas piiratud ligipääs võrdsetele õigustele ning kuidas seda olukorda muuta saaks. Kuidas on globaalses mõttes sotsiaalne õiglus inimestele erinevalt tagatud? Kuidas on Eestis tagatud võrdsed võimalused näiteks meestele ja naistele, erivajadustega inimestele, noortele ja vanadele? Kas ja kuidas on Eesti nendes aspektides erinev muude riikidega võrreldes – näiteks arengumaade või Skandinaaviaga?
  • Arutlege sotsiaalaktsioonide üle, mida õpilased ise saaksid läbi viia.
  • Pange kokku fotovalik, mida vaadates võiks klassis arutleda, millised kujutatud situatsioonid on õiglased/ebaõiglased ning miks.
  • Kutsuge külla vabatatahtlik, kes on töötanud globaalse lõuna riigis, või Eestis elav pagulane.
VAATA KALENDRIT