15.09

Demokraatiapäev

World Day of Democracy

Demokraatia on universaalne väärtus, mis põhineb inimeste vaba tahte väljendamisel, et määratleda oma poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi arusaamu, mis omakorda suurendab kodanike vabadust ja tolerantsi. Päeva eesmärk on arendada arusaamist demokraatiast ja julgustada valitsusi tugevdama demokraatiat ning oma kodanike osalemist poliitilistes protsessides.

Ideid tegevusteks:
  • Arutlege järgmiste küsimuste üle: mis on demokraatia? Miks on demokraatlikus riigis hea elada? Mis on parlamendi roll demokraatlikus riigis? Mida tead Riigikogust ja selle liikmetest?
  • Külastage koos Riigikogu, arutage demokraatia olemuse ja selle mõjude üle nii isiklikul kui ka ühiskondlikul tasandil.
  • Tooge näiteid riikidest, kus valitseb demokraatia ja kus mitte.
VAATA KALENDRIT