Kaotada kõikjal vaesus

Digiülesanne valmis 2018. aastal «Maailmahariduse süvaõppekursus UNESCO ühendkoolidele läbi digiõppe» raames. Ülesanne käib ÜRO kestliku arengu eesmärgi number 1 kohta, milleks on “KAOTADA KÕIKJAL VAESUS”.

Vaata tunnikava prinditavat ja allalaetavat pdf-i.

ÕPPETUNNI EESMÄRK:  Kaotame äärmise vaesuse maailmas (alla 1,25 USA dollari päevas) ja vähendame poole võrra vaeste hulka Eestis.

KOOSTANUD: Gedy Siimenson, Aleksandra Munts, Maret Bergstrom, Ave Teder

LÕIMING: matemaatika, geograafia, inimeseõpetuse, IKT ja maailmahariduse lõiming.

ÕPPEVAHENDID: sülearvuti või nutitelefon

VANUSEASTE: gümnaasium (vanus 16–19)

ÕPPETUNNI KESTUS: 2X45või 3X45 min

TUNNIKAVA:

1. Ava veebileht siit.

2. Alusta avalehelt. Vaata 17 KAE pildi alla olevat linki. Sinna klõpsates saad kogu õpetajale mõeldud tunnikava ja töölehed alla laadida koos Aleksandra tehtud ristsõna õigete vastustega. See on selline salajane link 😀 Küllap leiad alt paremast nurgast üles!

3. Seejärel hakka klikkima kodulehe menüüd: Sissejuhatus, siis Ülesanne 1, Ülesanne 2 jne kuniks kõik ülesanded ja tagasiside on tehtud.

NB! Andke tagasisidet – lisage ise nt kokkuvõttev video või tagasiside otse kodulehele.

Назад