Juhendmaterjal noortekonkursile "Kildudest saab tervik"

Kas oled kunagi mõelnud, mis teeb sind ainulaadseks? Igaühel meist on oma nägu, oma mõtted ja tunded. Maailm, kus me elame, on nagu suur rahvaste ja kultuuride mosaiik – räägitakse eri keeltes, järgitakse erinevaid kombeid ja traditsioone. Igal killukesel on oma roll ja tähendus. Oleme ühendatud selles suures ja mitmekesises süsteemis, kus kõigil on midagi ühist – oleme inimesed.

Maailmakooli noortekonkursile ootame õpilaste loomingut, mis kajastab teadmisi ja arusaamu mitmekesisusest, erinevatest identiteetidest, nende kujunemisest ja kogukondadest, kuhu inimesed kuuluvad. Samuti kutsume teid avastama, kuidas igaühe isiklik identiteet mõjutab tema suhtlemist inimestega teistest kultuuridest. Meie ühine eesmärk on luua sildu üksteise mõistmiseks ja austamiseks.

Loe konkursi kohta rohkem siit alalehelt.

Konkursile kandideerimise toetamiseks oleme loonud esitluse, mis võtab kokku olulise info, mida õpetajad ja huvikoolide juhendajad konkursi kohta peaksid teadma. Samas on see ka tööriist, mida kasutada noortele konkursi tutvustamiseks.

Esitlusele lisaks lõime identiteedipuu harjutuse, mida noortega läbi teha, et neid oma töö kujundamisel toetada. Puu võivad noored ise joonistada või võite kasutada töölehti.

Noortekonkursi juhendmaterjal (Google Slides)

Identiteedipuu harjutus

Puu tööleht – värviline

Puu tööleht – mustvalge


Noortekonkurss toimub MTÜ Mondo projektdeist “Teadlike maailmakodanike kujundamine Eesti haridussüsteemis (MHK12)”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, ja “Supporting Ukrainian Refugees to overcome Trauma and Settlement to Estonia“, mida toetab USA suursaatkond Eestis.

Назад