"Make fruit fair!" juhendmaterjal õpetajatele

Kampaania „Make Fruit Fair!” raames anti välja põnev juhendmaterjal, mis pakub õpetajatele taustainfot ja töötuba troopiliste viljade kasvatamise ja tööstusega seotud probleemide käsitlemiseks.

Õppematerjali tegevused ja eesmärgid:

  • Tööleht – osalejad mõistavad meie igapäevaste harjumuste (toitumine, troopiliste viljade tarbimine) ning kogu maailmas tööjõule ja keskkonnatingimustele avaldatava mõju vahelisi seoseid.
  • Toolimäng – praeguse olukorra ajaloolise tausta esiletoomiseks kogevad osalejad jõukuse ja kaupade ebavõrdse jaotumise põhjuseid ja mõtlevad nende üle järele.
  • Mäng «Jagatud banaan» – osalejad tutvuvad banaanikaubanduse tarneahelaga (mis juhtub banaanidega teel tarbijani) ja arutlevad ahela eri osaliste vahel jaotuva müügist saadava tulu teemal.

«Make fruit fair!» juhendmaterjal

Toolimängu esitlus (inglise keeles; hetkel uuendamisel)


Käsiraamat valmis projekti „Make Fruit Fair!” raames, mida kaasrahastab Euroopa Liit. Käsiraamatu eest vastutavad koostaja ja MTÜ Mondo ning seda ei saa mitte mingitel tingimustel käsitleda Euroopa Liidu seisukohavõtuna. Mondo osalemist projektis kaasrahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ning seda toetati teavitusprojekti raames, mida rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. makefruitfair.org/et 

Назад