Maailma noored: tarbimisteemalised töötoad

Koolitusmaterjal «Maailma noored» on loodud spetsiaalselt noorsootöös, sh mitteformaalses õppes kasutamiseks. Seda on teretulnud kasutama noorsootöötajad, noortejuhid, koolitajad, õpetajad ning juhendajad, kes soovivad arendada noorte teadlikkust ülemaailmsetest teemadest, seostades igapäevategevusi globaalsete arenguteemadega ning algatades noorteorganisatsioonides maailmahariduslikke tegevusi.

Et noored oleksid võimelised globaalsetes teemades orienteeruma, on vajalik luua võimalusi nende teemadega suhestumiseks ja seda meie materjalis pakutud metoodika süsteemne ja läbimõeldud kasutamine võimaldabki. Erinevad töötoad tutvustavad osalejatele tekstiili, šokolaadi, vee, tubaka, elektroonika ja liha tootmise ning tarbimise mõjusid. Interaktiivsed tegevused panevad mõtlema meie enda rolli ja valikuvõimaluste üle ning koos saab arutleda, kuidas koduseid ja maailma asju paremaks muuta.

Väljaanne on jagatud kuueks peatükiks, mis esindavad erinevaid tootepõhiseid teemasid: vesi, tubakas, šokolaad, tekstiil, tehnoloogia ning liha. Tooted on lähtepunktiks, millest alustada arutelu ning uurida, mis maailmas toimub. Kõik meetodid esindavad vähemalt ühte maailmahariduse läbivatest teemadest: säästev areng, inimõigused, mitmekesisus, tervis ja elustiil, tarbimine, sotsiaalne õiglus ja võrdsus, üleilmastumine ning sõltuvussuhted. Igal peatükil on ühesugune struktuur: sissejuhatus toote kohta ülemaailmsel tasandil, ülesanded huvi loomiseks teema vastu ning kolm või enam ülesannet teemasse süvenemiseks. Iga peatüki lõpus on viited edasiseks uurimiseks. Väljaande lõpus on lühike peatükk, mis tutvustab üldisi nõuandeid, kuidas olla aktiivne ning vastutustundlik maailmakodanik, panustades aktiivselt õiglasema, rahulikuma, sallivama, kaasavama, turvalisema ning säästlikuma maailma loomisse. Iga Maailma Noorte töötuba võiks kesta vähemalt 120 minutit, soovituslikult terve päev.

Eessõna

Sissejuhatuses tutvustame Maailma Noorte koostajaid ning oma koostööpartnereid ning selgitame põhimõtteid, millest lähtuvalt oleme koolitusmaterjali koostanud ning räägime, kuidas täpsemalt Maailma Noorte väljaannet kasutada.

Fotod

Peaaegu igas teemavihikus on vajalik mõned mängus kasutada pilte. Kõik materjali pildid on saadaval siin.

Kaart

Šokolaad

Šokolaadi teemalise koolitusvihiku harjutused annavad pildi, kuidas kakaooast valmib šokolaad ning milliseid sotsiaalseid probleeme on kakaokasvatajatel. Vihiku 3 šokolaadi teemat sissejuhatavat mängu tutvustavad erinevaid osapooli, kes panustavad šokolaadi valmistamisprotsessi ning 4 harjutust annavad sügavama pildi kakaokasvatajate eluolust ning õiglase šokolaadi printsiibist.

Tekstiil

Rõivad on meie tähtsamaid igapäevakaupu. Mõned peavad lugu mugavusest, teised välimusest. Sotsiaalses mõõtmes on rõivad väga olulised: järgitakse moesuundi. Kuid kas teame, kust meie rõivad tulevad? Millistes tingimustes neid toodetakse ning kes milliseid summasid teenib?

Tekstiili teemalises koolitusvihikus on 2 harjutust, mis juhatavad sisse riiete kandmisega seonduvad teemad ning 7 harjutust, mis võimaldavad osalejatel kas ise riideid õmmelda, tutvuda puuvillataime või Bangladeshi õmblejate sotsiaalsete probleemidega.

Vesi

Vesi on elusolenditele hädavajalik. Inimese tervis ning keskkonna toimimine on seotud vee kättesaadavusega. Samas on magevee jaotus maailmas väga ebavõrdne ning paljudes riikides kannatavad inimesed joogivee puuduse all. Vee teemalises koolitusmaterjalis on 2 lihtsamat harjutust huvi loomiseks, mis ärgitavad osalejaid mõtisklema isikliku veetarbimise üle ning looma ülemaailmseid seoseid vee tarbimise kohta. Lisaks on vihikus 4 mängu, mis võimaldavad süveneda vee teemasse- näiteks rolli- või pildimängu kaudu.

Tubakas

Suitsetamine on kahjulik nii suitsetaja enda kui teda ümbritsevate inimeste tervisele. Tubaka kasvatamine, töötlemine, tubakatoodete tootmine, transport, reklaam ning müük toovad sisse miljardeid dollareid, eurosid või mis tahes muud valuutat. See on ülemaailmne äri, millega on seotud mitmed huvirühmad – põllutöölistest teisel pool maailma suurte rahvusvaheliste korporatsioonide ja passiivsete suitsetajateni välja.

Materjalis on 3 sissejuhatavat harjutust, mille käigus selgitatakse, milliseid seoseid osalejatel tubaka teemaga tekib ja 4 mängu, mis on mõeldud tubaka teemaga lähemaks tutvumiseks- näiteks pildimäng, mille kaudu saavad osalejad aimu tubakataime kasvatajate sotsiaalsetest probleemidest.

Tehnoloogia

Tänapäeval on raske elu ilma mobiiltelefonideta ette kujutada. Mobiiltelefoniomanikke on maailmas rohkem kui neid, kel ligipääs tualetile. Sellisel ülemaailmsel jagatud sidemel on nii häid kui taunimisväärseid mõjusid, ühendades maailma noori, kelle elud on aga äärmiselt erinevad. Tehnoloogia koolitusmaterjal tegeleb paljude ülemaailmsete sõltuvusseoste ja teemadega, mis mobiiltelefonidega kaasnevad. Sinu mobiiltelefon on valmistatud erinevatest materjalidest: kuld Lõuna-Aafrika Vabariigist või Venemaalt, vask Tšiilist, nikkel võib-olla Kanadast, tantaal või koltan Kongo Demokraatlikust Vabariigist (Kongo DV). Materjalis on 2 harjutust sissejuhatuses, milles osalejad saavad avaldada arvamust mobiiltelefonide kasutuse ja vajalikkuse üle ning 5 mängu, mis avavad mobiiltelefonide tootmisega seonduva probleemide ringi.

Liha

Kasvav maailma rahvastik vajab rohkem toitu ja sööb üha rohkem liha. Odava liha tootmine vajab suures hulgas loomasööta ning see omakorda nõuab palju maad ja vett. Lisaks tekitab lihatootmine suures koguses süsihappegaasi, veekogude reostust ja looduse mitmekesisuse vähenemist. Taimse toiduga oleks võimalik toita rohkem inimesi kui lihaga, kuid lihatootmine on endiselt paljude inimeste põhiline töö. Näiteks mitmes arengumaas saavad naised oma sissetuleku tänu lehma, kana või kitse omamisele.

Liha koolitusvihikus on 3 lihtsamat harjutust, et liha söömise ning tootmisega mõeldud probleemide üle arutelu avada ning 5 pikemat mängu, mis võimaldavad osalejatel rohkem liha tarbimise ja sellega seonduva keskkonnamõju üle mõtiskleda.

Назад