Võideldes kliimamuutustega

  • Kas soovid aidata luua tervislikumat, õiglasemat, keskkonna mõttes kestlikumat ühiskonda?
  • Kas soovid võimestada lapsi ja noori sedasama tegema?
  • Kas soovid muuta kooli kliimasõbralikumaks?

Kui jah, siis on see käsiraamat sulle!

Käsiraamat «Võideldes kliimamuutustega: kliimameetmealase tegevuse käsiraamat koolidele» sisaldab endas ülekoolilise lähenemise suuniseid ja näiteid, mis aitavad koolidel süsteemselt kliimamuutuste vastu võidelda.

Suunised ja näited põhinevad uuringul, mis uuris 12 riigi 55 koolis kliimameetmetega seotud projekte. Kõik uuringus osalenud koolid kuuluvad UNESCO ühendkoolide võrgustikku. Lisaks kasutab käsiraamat eelretsenseeritud ajakirjades, raamatutes, riiklikes ja rahvusvahelistes suunistes ja raamistikes ning programmi kodulehtedel avaldatud näiteid ja teadustöö tulemusi.

Назад