Rändeteemalised tunnikavad: ühiskonnaõpetus ja ajalugu

Koostatud tunnikavad aitavad õpilastel mõista seda, millised on olnud eestlaste rändeteekonnad 20. sajandil, kuidas on ränne aegade jooksul rahvastiku kooslust ja identiteeti mõjutanud ning millised on rändepoliitilised suunad Eesti Vabariigis tänapäeval.

Tunnikavad saate alla laadida siit:

Eestlaste valikud ja rändeteekonnad II maailmasõjas, ESITLUS II maailmasõda

Kus on meie juured?

Eesti rändepoliitika kujundamine

Lapse õigused rändes

Rändaja kogemus

Rändekogemused läbi aegade

Ränne, kultuur ja kohanemine

Põgenemine Megastanist

Rändeteemalised tunnikavad on välja töötatud projekti „Jagatud teekonnad” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Назад