E-külalistund. Eero Janson "Kuidas antakse Ukrainas humanitaarabi?"

Seeria teises tunnis jagab Eero Janson Eesti Pagulasabi vaadet ja kogemust humanitaarabi valdkonnas. Eero keskendub erinevatele sekkumisviisidele ja arutab, millal on õigustatud anda raha ja millal pigem esmavajalikke asju nagu meditsiinitarvikuid, toitu, generaatoreid või muud. Juttu näitlikustab Eero isiklik kontakt Ukrainaga ning seal värskelt enne e-tundi tehtud fotod. 

Eero Janson on Eesti Pagulasabi juhataja alates 2013. aastast. Ta on varasemalt töötanud ka ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti juures (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR).

E-külalistund on mõeldud 7.-9. klasside õpilastele. Loengu juurde on koostatud ka õppematerjalid.

Tunnikava ja tööleht

Tagasi Kooli külalistund valmis MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Назад