Töötubade juhendid "ComEdu: Koomiksid hariduse heaks"

Projekti “ComEdu: Koomiksid hariduse heaks” raames loodud töötubade juhendid tutvustavad seda, kuidas koomikseid õppematerjalidena kasutades on võimalik noortega õppida väga erinevate maailmahariduslike teemade kohta. Projektis osalenud kunstnikud Eestist, Lätist ja Portugalist lõid koomikseid näiteks soostereotüüpidest, keskkonnasäästlikust eluviisist, kultuuride vahelistest kontaktidest, koolikiusamisest ja paljudest teistest teemadest.

Loodud materjalide seast leiab juhendeid selle kohta, kuidas kasutada joonistamisharjutusi töötoa sissejuhatuseks, kuidas noortega koomikseid joonistada või kuidas kasutada koomikseid ja loomingulist eneseväljendust keeruliste teemade avamiseks. Töötubades on lisaks koomiksite joonistamisele meetoditena kasutatud arutelusid, draama ülesandeid, infootsingut, tänavakunsti jms. Projekti käigus valmis koomiksitest ka näitus ComEdu: Koomiksid hariduse heaks.

Siin saad tutvuda kõigi töötoa juhenditega ja siit leiad kõik kogumikus esindatud koomiksid koos vastavate juhenditega.

Töötubade juhendid ühekaupa:

1. Koomiksite joonistamise nipid

See praktiline juhend annab ülevaate, millistest elementides koosneb koomiks, kuidas mõelda välja oma koomiksi lugu, milline võiks olla selle struktuur ja kuidas kujutada tegelaste vahelisi vestlusi.

2. Soojendusharjutused koomiksite joonistamiseks

Siit leiate valiku joonistumänge ja -harjutusi, millega on võimalik koomiksitöötuba sisse juhatada. Mõned harjutused aitavad osalejatel üksteist paremini tundma õppida, mõned aitavad  «kätt soojaks saada» ja joonistamishirmust üle saada ning mõned on mõeldud kujutlusvõime elavdamiseks ja loovuse arendamiseks.

3. Kuidas sa tead?

See töötuba käsitleb valeuudiste, kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse teemasid. Töötuba on loodud Liisi Grünbergi ja Kristi Markovi koomiksi «Kuidas sa tead?» juurde.

4. Kõige kentsakam juhend, kuidas planeedil maa ellu jääda

Selle töötoa käigus saavad noored arutleda, mis on roheline ja jätkusuutlik eluviis, ning sel teemal ka ise koomikseid joonistada. Töötuba on loodud Catarina França, Brigita Medne ja Maari Soekovi koomiksi juurde.

5. Kuidas saada keskkonnasõbralikuks inimeseks?

Selle töötoa käigus õpivad noored tundma keskkonnasõbralikku eluviisi ning loovad sel teemal koomikseid. Töötuba on loodud Joana Mosi ja Andreia Pinho Alves’i koomiksi «Meres on piisavalt plastikut» ning Catarina França, Brigita Medne ja Maari Soekovi koomiksi «Kõige kentsakam juhend, kuidas planeedil Maa ellu jääda» juurde. Õpilaste valminud koomiksitest saab koolis luua hüpiknäituse.

6. Loodus sinus

Selle loomingulise töötoa käigus saavad osalejad läbi isiklike mälestuste ja juttude taastada sidet looduse ning endaga. Töötuba on loodud Mark Antonius Puhkani koomiksi «Wangari Maathai» juurde.

7. Kas sa näed, mis toimub teisel pool maakera?

Selle töötoa käigus saavad õpilased arutleda ühiskonnas levinud eelarvamuste ja stereotüüpide üle ning arendada endas kriitilise mõtlemise oskust. Töötuba on koostatud Maria Goes’i koomiksi «Whats Next?» juurde.

8. Kuidas kiusamisega toime tulla?

Joana Mosi, Dagne Aaremäe ja Leene Künnap’i koomiksi «Kuidas kiusamisega toime tulla?» ainetel loodud töötoa käigus arutlevad õpilased koolikiusamise üle. Koomiksite abil analüüsitakse tavalisi situatsioone, kus kiusamist esineb, ning arutletakse selle üle, kuidas oleks kõige parem kiusamise situatsioonides käituda. Arutelude põhjal valmivad osalejate loodud näitemängud või koomiksid.

9. Ringkäik

Selle töötoa käigus jagavad noored ideid ja kogemusi välismaal reisimisest ning elamisest. Ühiselt mõtiskletakse selle üle, kuidas kuidas kultuuridevaheline suhtlus meid rikastab. Töötoa käigus valmib igal osalejal isiklikke reisikogemusi kujutav zine-raamatuke. Töötuba on loodud Daniela Viçoso ja Darya Goga koomiksi «Ringkäik» ainetel.

10. See küla on nõme… Ja mis siis?

See töötuba on loodud Normunds Ozols’i ja Giulia Corascello koomiksi «See küla on nõme» ainetel. Töötuba on eriti sobilik maapiirkondades üles kasvanud noortele selleks, et mõtiskleda oma kodukoha rõõmude ja murede üle. Töötoa eesmärk on julgustada noori hindama neid ümbritsevat elukeskkonda, lähenema sellele loovalt ja mõtlema võimalustele, kuidas seda parandada.

11. #ShareHerPower. Võimekad naisliidrid maailma lõunapoolsetest riikidest

Selle töötoa käigus uurivad noored inspireerivate naisjuhtide ja -aktiviste elude ning teguvuste kohta. Arutletakse naiste rolli üle poliitilises, keskkonnaalases, hariduslikus ja muus aktivismi tegevuses. Uurimustöö tulemusena valmivad tänavakunsti kleepsud, mis tõstavad teadlikkust nais liidrite tööst ja inspireerivad teisi tegutsema. Töötuba on loodud Irina Spakova koomiksi «Malala» ja Mark Antonius Puhkan’i koomiksi «Wangari Maathai» ainetel.

12. Kes ma olen?

Kristīne Martinova poolt loodud koomiksi «Kes ma olen?» ainetel loodud töötuba on ärgitab lapsi arutlema soostereotüüpide üle. Töötoa eesmärk on tõsta teadlikkust soorollide, stereotüüpide ja nende võimalike kahjulike mõjude kohta. Ärgitada lapsi kaaslaste seas nendel teemadel rohkem arutama. Arutelu tulemusena valmivad õpilastel kollaaži tehnikas koomiksid, mis kutsuvad vaatajaid üles oma eelarvamusi ümber hindama.

13. Õpieesmärkide visualiseerimine

Selle töötoa abil saavad osalejad parema ettekujutuse Noortepassi elukestva õppe võtmepädevustest. Samuti saavad noored võtmepädevusi tundma õppides seada oma isiklikke õpieesmärke ning oma õpiteekonda paremini mõtestada.

Projekti ComEDU: COMICS FOR EDUCATION [2018-2-LV02-KA205-00216] rahastas Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm Youth in Action agentuur Lätis. Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaanne peegeldab autorite vaateid ning komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.

Назад