Maailmapäevad 2020

Kutsume koole ja noortekeskusi üles korraldama 2020. aasta jooksul maailmapäeva või -nädalat ning seeläbi käsitlema kooliastmes või ülekooliliselt kultuuridevahelise kommunikatsiooni ning maailma kestliku arengu teemasid. 

Soovitame tegevuste läbiviimiseks tellida MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskuse rändnäitusi, trükiseid ja dokumentaalfilme. Lisaks on meie kodulehel lai valik juhendmaterjale ja kogumikuid töötubade ja tundide kirjelduste ja abimaterjalidega, mida saab kasutada hariduslikel eesmärkidel. Meil on hea meel, kui viite meie materjalidega tunde ise läbi ning lisaks saame saata koolidesse eksperte, kes viivad läbi külalistunni või töötuba. Materjalide ja tegevuste tellimiseks ei piisa maailmapäevade konkurssi taotlusest, kõiki teenuseid tuleb kokku leppida eraldi.

Maailmapäev võib olla ühe- või mitmepäevane üritus, kus õpilased tutvuvad arengumaade, maailma usundite, õiglase kaubanduse, globaalsete keskkonna küsimuste või rahvusvahelise poliitikaga. Teemasid võib arutada tundides, kutsuda kooli külalisi või korraldada heategevuslik kontsert, viktoriin või enda koolisisene ÜRO matke. Ideid maailmapäeva korraldamiseks leiate parimate praktikate, näidisteemade ning tähtpäevade kalendri alt.  

Tegevuste läbiviimiseks on võimalik küsida lisarahastust. Toetuste kogufond kõikide taotluste peale on 1000€, toetuse saamist kinnitab Mondo projektijuht enne maailmanädala toimumist ja kulude hüvitamine toimub kuludokumentide või MTÜ Mondo nimele arvete esitamisel. Toetuse saamiseks on oluline kinni pidada järgmistest tähtaegadest:

  • taotluse esitamine kuni 1. märts 2020 – kui maailmapäevad toimuvad vahemikus 1. jaanuar – 30. juuni 2020 ja on soov saada lisarahastust
  • taotluse esitamine kuni 25. oktoober 2020 – kui maailmapäevad toimuvad vahemikus 1. juuli – 31. detsember 2020 ja on soov saada lisarahastust

Täida konkursi taotlus!

Parima ürituse või ürituste seeria valib välja MTÜ Mondo maailmahariduse keskuse tiim jaanuaris 2021 arvestades järgmisi kriteeriume:

  • ürituse päevakajalisus ja lähenemisnurk
  • ainetevaheline lõiming
  • kaasatud õpilaste arv
  • koolisisene ja -väline koostöö (kollektiiv ja kaasatud organisatsioonid, eksperdid või asutused)
  • tegevusejärgne teavitus

Konkurssi osalejaid tunnustatakse auhinnatseremoonial. Peaauhind on õppereis maailmapäeva korraldajale MTÜ Mondo arengukoostöö partnerriiki.

Lisainfo: maailmaharidus@mondo.org.ee