Maailmapäevad 2020: kliimamuutused ja ränne

Kutsume koole ja noortekeskusi korraldama 2020. aasta jooksul maailmapäeva või -nädalat. Sel aastal võtame fookusesse kliimamuutuste ja rände teema. Parim maailmapäevade korraldaja võidab auhinnareisi Mondo partnerriiki Ugandasse

Mis on maailmapäev?

Maailmapäev on ühe- või mitmepäevane üritus, kus õpilased tutvuvad arengumaade, maailma usundite, õiglase kaubanduse, globaalsete keskkonna küsimuste või rahvusvahelise poliitikaga. 2020. aastal keskendume kliimamuutustele ja rändele. Teemasid võib arutada tundides, kutsuda kooli külalisi, korraldada heategevuslik kontsert, viktoriin või enda koolisisene ÜRO matke. Ideid maailmapäeva korraldamiseks leiate parimate praktikate ning tähtpäevade kalendri alt.  

Kust leida maailmapäeva korraldamiseks lisamaterjale?

Soovitame tegevuste läbiviimiseks tellida MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskuse rändnäitusi, trükiseid ja dokumentaalfilme. Maailmakooli kodulehel on lai valik juhendmaterjale töötubade ja tundide kirjelduste ning abimaterjalidega. Võimaluse korral tulevad Mondo eksperdid koolidesse ka külalistunde või töötube läbi viima.

NB! Materjalide ja tegevuste tellimiseks ei piisa maailmapäevade konkursi taotlusest, need teenused tuleb kokku leppida eraldi Maailmakooli tellimisvormide kaudu.

Kas maailmapäevade korraldamiseks saab ka toetust?

Tegevuste läbiviimiseks on vajadusel võimalik küsida lisarahastust. Toetuste kogufond kõikide taotluste peale on 2000€ ja toetuse saamise kinnitab Mondo projektijuht enne maailmanädala toimumist. Kulud hüvitame kuludokumentide või MTÜ Mondo nimele esitatud arvete järgi. 

Taotluste esitamine selle konkursi raames on lõppenud. Tutvu konkursi tulemustega SIIN.

Mis on maailmapäevade juures oluline?

Maailmapäevade ürituste korraldamise juures on oluline koostöö, õpilaste kaasatus ja sisukus. Parima ürituse või ürituste seeria valib MTÜ Mondo maailmahariduskeskuse tiim jaanuaris 2021 ning peame silmis järgmisi kriteeriume:

  • üritus on teemakohane ja päevakajaline 
  • tegevustesse on lõimitud erinevad ained
  • kaasatud on suur osa õpilasi ja kollektiivi
  • ürituse raames tehakse koostööd kooli sees ja kogukonnas 
  • ürituse tegevused on nähtavad koolis ja sellest väljaspool

Tunnustame konkursil osalejaid auhinnatseremoonial 2021. aasta alguses. Peaauhind on õppereis maailmapäeva korraldajale MTÜ Mondo arengukoostöö partnerriiki Ugandasse.

Lisainfo: maailmaharidus@mondo.org.ee