01.02.24

Maailmakool edendab koostöös noorsootöötajatega rahuharidust Eestis

Maailmakooli ja Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) koostöö tulemusel valmib mitmeid abistavaid materjale, mis toetavad noorsootöötajaid igapäevatöös noortega ja aitavad nii kaasa rahumeelsema ühiskonna loomisele.

“Rahuhariduse eesmärk on anda endale ja teistele oskused, hoiakud ja teadmised selle kohta, kuidas ja miks sõlmida, luua ja säilitada püsivat rahu. Rahuharidus aitab liikuda rahumeelsema ühiskonnana poole, kus inimesed saavad tegevustes osaleda kartmata diskrimineerimist või vägivalda,” ütles Maailmakooli projektijuht Meelike Terasmaa ja rõhutas, et rahuhariduse abil saavad noorsootöötajad luua noortele turvalise keskkonna, kus igapäevaseid konflikte lahendatakse vägivallatult.

Maailmakooli jaoks on lisaks teemale oluline ka tihe koostöö ENKiga. “Mitmed noortekeskused ja noorteorganisatsioonid juba tegelevad maailmahariduse teemadega. Nüüd on võimalusi noorsootöötajatele veelgi enam ja ootame põnevusega kõiki uusi noortekeskuseid, kes maailmapäevade korraldamise või noortekonkursil osalemise ette võtavad,” sõnas Terasmaa.

Koostöö raames valmib rahuhariduse abistav juhis, veebikursus ja toimuvad koolitused.

Projekti “Peace4Europe” raames arendame noorsootöötajatele Eestis, Soomes, Austrias ja Ungaris materjalide kogumiku “Noorsootöötaja kui rahuharija”, mis toetab noorsootööga tegelevaid organisatsioone ja noorsootöötajaid rahuhariduse rakendamisel oma igapäevases töös. Kogumiku väljatöötamiseks kogume noorsootöötajatelt nende kogemusi juba toimivate praktikate ja väljakutsete kohta.

Projekti “Peace Education in Times of Crises” raames tutvuvad noorsootöötajad rahuhariduse meetodite ja praktikatega nii Ukraina noortega töötamise kontekstis kui ka laiemalt. Oluline on parimate praktikate ja metoodikate jagamine ning rahvusvahelise võrgustiku tugevdamine rahuhariduse valdkonnas.

Olulise tulemusena valmib rahuhariduse veebikursus ja materjalid, mida saab kasutada mitteformaalses- ja formaalhariduses. Materjalid tehakse kättesaadavaks noorsootöötajatele kolmes partnerriigis Eestis, Soomes ja Poolas.

Juba on toimunud kolmeosaline koolitus, mille tagasiside osalejatelt oli positiivne. “Koolitus andis mulle parema arusaamise maailmaharidusest ja seotud terminitest, näiteks mis on positiivne rahu, mis negatiivne rahu. Lisaks avas erinevaid rahutasandeid – kõige algus on isiklikul tasandil rahu leidmine,” oli ühe osaleja tagasiside.

Tulevaste koolituste kohta info saamiseks soovitame tellida Maailmakooli uudiskiri või jälgida meid sotsiaalmeedias: Facebook, Instagram.

Rahuhariduse edendamist rahastavad Euroopa Liit Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Soome Riikliku Haridusagentuuri seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega Soome Riiklik Haridusagentuur nende eest ei vastuta.

VAATA KÕIKI UUDISEID