Igaüks, igal pool. Inimõigusi käsitlev aineteülene õppematerjal koolidele

Kui neile anda võimalus, tahab enamus õpilasi jõudu katsuda suurte moraalsete dilemmadega, mis inimõigustega seotud on: sõda, piinamine, vaesus, usk, migratsioon, naiste olukord, sõnavabadus. Inimõiguste teadvustamine aitab noortel aru saada päriselust – nende enda elust. Koolitund on ideaalne koht, kust seda mõistmist alustada.

Õppematerjal koosneb 11-st tunnikavast, mis kasutavad põnevaid ja uuenduslikke meetodeid, et inimõigusi õpetada. Kõiki tunde võib kasutada eraldiseisvalt või täiskomplektina. Materjale saab ka kasutada, et korraldada näiteks inimõiguste teemapäeva.

Tutvu inimõigusi käsitleva 2017. aastal uuendatud õppematerjaliga Igaüks, igal pool täies mahus.

Iga peatükiga eraldi saad tutvuda, kui klikid kõrval asuvas menüüs peatükki nimele. Eraldi lehtedel on saadaval ka teemadega seotud töölehed, filmid ning abimaterjalid, mis on tasuta allalaetavad.

Materjal on olemas ka vene keeles.

Materjali uuendamist toetas Eesti Välisministeerium arengukoostööks ette nähtud vahenditest.