ÜRO tähtpäevad
 • Taimetoitlaste päev
  Rahvusvaheline taimetoitlaste liit kiitis taimetoitlusele pühendatud päeva tähistamise heaks 1978. aastal. Päeva eesmärk on edendada taimetoitlust kui positiivset, kaastundlikku ja tervislikku eluviisi.
 • Rahvusvaheline eakate päev
  Päeva eesmärk on meeles pidada eakaid inimesi. Eakatele tähelepanu pööramine ehitab silla generatsioonide vahele, et kultuur ja traditsioonid säiliksid.
ÜRO tähtpäevad
 • Vägivallavastane päev
  Päev tähistab Mahatma Gandhi sünnipäeva. Gandhit (1869–1948) tuntakse kui India iseseisvumiseni viinud rahvusliku liikumise juhtfiguuri ja maailma vabadusidee kandjat.
ÜRO tähtpäevad
 • Õpetajate päev
  Rahvusvaheelise õpetajate päeva eesmärgiks on tunnustada õpetajaid ja aidata tagada õpetajaameti kestvus ka tulevateks põlvedeks.
ÜRO tähtpäevad
 • Nägemise päev
  Selle päeva raames pööratakse tähelepanu nägemispuudele ja vaegnägemisele, nende ennetamisele ja ravile.
 • Vaimse tervise päev
  Ülemaailmset vaimse tervise päeva hakati Maailma Vaimse Tervise Föderatsiooni algatusel tähistama aastal 1992. Selle päevaga tahetakse tähelepanu juhtida vaimse tervise probleemidele, informeerida ravivõimalustest ja ennetustööst.
ÜRO tähtpäevad
 • Maapiirkondade naiste päev
  ÜRO üldassamblee kuulutas 2007. aastal 15. oktoobri rahvusvaheliseks maapiirkondade naiste päevaks, õhutades liikmesmaid parandama maapiirkondade naiste eluolu rahvuslikul, piirkondlikul ja globaalsel tasandil.
 • Kätepesupäev
  ÜRO initsiatiivil tähistatakse alates 2008. aastast ülemaailmset kätepesupäeva, mille eesmärk juhtida tähelepanu hügieenile ning vähendada kõhulahtisusest tingitud surmasid.
ÜRO tähtpäevad
 • Toidupäev
  Ülemaailmse toidu päeva tähistamine kuulutati algupäraselt välja FAO (Food and Agriculture Organization) poolt aastal 1979, et tõsta üldist teadlikkust maailma toiduprobleemist ja juhtida tähelepanu nälja, alatoitumuse javaesuse vastu võitlemisele.
ÜRO tähtpäevad
 • Vaesuse likvideerimise päev
  1992. aastal kuulutas ÜRO üldassamblee 17. oktoobri rahvusvaheliseks vaesuse likvideerimise päevaks. Vaesuse vähendamine nõuab riikidelt paljude meetmete rakendamist ja jõupingutusi nii haridus-, tervishoiu-, majandus- kui ka poliitsüsteemi tasemel.
ÜRO tähtpäevad
 • Desarmeerimise nädal (24.10 - 30.10)
  Iga-aastase desarmeerimise nädala eesmärk on edendada teadlikkust ja paremat arusaamist relvastumisest ning selle teema olulisusest.
 • Arengust informeerimise päev
  ÜRO üldassamblee kinnitas ülemaailmse arengust informeerimise päeva aastal 1972. Päeva eesmärk on suunata üldist huvi arenguprobleemidele ja rahvusvahelisele koostööle
 • ÜRO päev
  ÜRO on riikide koostöö organisatsioon, mis asutati 1945. aastal pärast II maailmasõda, et kõiki rahvaid ühendades vältida sõdu, tugevdada rahvusvahelist julgeolekut, kaitsta demokraatiat ja edendada rahvaste koostööd. ÜRO põhikiri jõustus 24. oktoobril 1945. Seda päeva on ÜRO päevana peetud alates 1948. aastast.