01.10

Rahvusvaheline eakate päev

International Day of Older Persons

Päeva eesmärk on meeles pidada eakaid inimesi. Eakatele tähelepanu pööramine ehitab silla generatsioonide vahele, et kultuur ja traditsioonid säiliksid.

Ideid tegevusteks:
  • Rääkige vananemisest – tervisest, keskkonnast, haridusest, kogukonna teenustest, maailma ja Eesti demograafilisest olukorrast, vabatahtlikkusest, mis on seotud eakatega.
  • Külastage mõnda hooldekodu või kirjutage/meisterage midagi oma lähedasele vananevale inimesele.
VAATA KALENDRIT