07.10.2024

Habitaadipäev ehk elukeskkonna päev

World Habitat Day

Liikuv päev, mis toimub oktoobri esimesel esmaspäeval. Päeva idee on meelde tuletada inimeste elukohtade tuleviku ja urbaniseerumise kollektiivset vastutust ning linnade jätkusuutlikku arengut. Linna rahvastiku kasvades suureneb küll majanduslik ja sotsiaalne protsess, kuid sellega kaasneb ka haiguste, kuritegude, õhusaaste ja vaesuse hulk.

Jätkusuutliku ja kvaliteetse linnade arengu seisukohalt tuleb tähelepanu pöörata teadlikkuse tõstmisele, linnaplaneerimisele, juhtimisele, infrastruktuurile, teenustele, rahandussüsteemile ning katastroofide haldamisele.

Ideid tegevusteks:
  • Arutlege linnastumise, selle põhjuste, tagajärgede, väljakutsete ja võimalike lahenduste üle erinevatest aspektidest, näiteks Eesti linna- ja maaelanike vahekorra ning erinevuste üle. Samuti arutlege elukoha, selle keskkonna ja naabruskonna mõjude üle inimese elule, tervisele, toimetulekule ja rahulolule ning kuidas üksikisik saaks olukorda parandada (nt vabatahtlik töö vms). 
  • Uurige infot kestliku arengu eesmärgi nr. 11 kohta: kestlikud linnad ja kogukonnad.
VAATA KALENDRIT