24.10

Arengust informeerimise päev

World Development Information Day 

ÜRO üldassamblee kinnitas ülemaailmse arengust informeerimise päeva aastal 1972. Päeva eesmärk on suunata üldist huvi arenguprobleemidele ja rahvusvahelisele koostööle. See, et samale kuupäevale on sattunud ka ÜRO päev, ei ole kokkusattumus. Päevade eesmärgid on ühesugused – tõsta avalikkuse huvi arenguprobleemide vastu ja tugevdada nende lahendamiseks rahvusvahelist koostööd.

Ideid tegevusteks:
  • Tutvuge Eesti välisministeeriumi lehel, kuidas Eesti üleilmsesse arengusse panustab. Milliseid riike on Eesti toetanud ning milliste vahenditega? Arutlege,, miks sarnase abi osutamine oluline on. 
  • Kutsuge külla keegi välisministeeriumist või organisatsioonidest, kes osutavad välisabi, esindajaid Pagulasabist, Arengukoostöö Ümarlauast või Mondost.
  • Vaadake arengukoostöö ja humanitaarabi teemalisi e-tunde – 
    see on kümnest videost koosnev e-külalistundide seeria, mis käsitleb Eesti panust arengukoostöösse ja humanitaarabisse.
VAATA KALENDRIT