24.10

ÜRO päev

United Nations Day

ÜRO on riikide koostöö organisatsioon, mis asutati 1945. aastal pärast II maailmasõda, et kõiki rahvaid ühendades vältida sõdu, tugevdada rahvusvahelist julgeolekut, kaitsta demokraatiat ja edendada rahvaste koostööd. ÜRO eesmärgiks on luua maailm, kus ei ole vägivalda ja inimestele on tagatud võrdsus ja heaolu. Valitsustevahelise organisatsiooni eesmärgiks sai rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste arendamine.

ÜRO tegevuse eesmärgid ja põhimõtted on kirja pandud ÜRO põhikirjas. See määratleb organisatsiooni eesmärgid, põhilised funktsioonid ja otsustamisviisid. ÜRO põhikiri jõustus 24. oktoobril 1945. Seda päeva on ÜRO päevana peetud alates 1948. aastast. 1971. aastal soovitas ÜRO üldassamblee, et ÜRO päev oleks üldine puhkepäev.

ÜRO on oma tegevusaja jooksul viinud läbi kümneid rahuvalveoperatsioone, aidanud kaasa koloniaalstaatusest vabanenud riikide taasiseseisvumisele, abistanud näljahädalisi ning suurte keskkonnakatastroofide ohvriks langenud piirkondi. Eesti liitus ÜROga 17. septembril 1991. Eesti Vabariigi alaline esindus ÜRO juures asub New Yorgis.

Ideid tegevusteks:
  • ÜRO päeva raames võiks noori teavitada ÜRO põhimõtetest, eesmärkidest ja tegevusest.
  • Kutsuge külla Välisministeeriumi esindaja.
  • Korraldage ülekooliline üritus “Maailm tuleb külla”, mille tarvis uurige ÜRO liikmesriikide tausta ning tutvustage seda koolikaaslastele.
  • Korraldage kooli aulas näitus, millega tutvustate ÜRO kestliku arengu eesmärke ning nende saavutamise hetkeolukorda erineval pool maakera. Kaasake näituse ettevalmistamisse erineva kooliastme õpilasi.
  • Korraldage ÜRO pidu, kus tutvustate organisatsiooni tegevust ja selle liikmesriike. Paluge igal klassil valmistada peoks ette näitemäng ÜRO teemal ning kandke need teineteisele ette. ÜRO pidu võiks olla näiteks ÜRO simulatsiooni alguseks. ÜRO simulatsiooni käigus mängige läbi üks ÜRO peaassamblee istung.
VAATA KALENDRIT