15.10

Maapiirkondade naiste päev

International Day of Rural Women

ÜRO üldassamblee kuulutas 2007. aastal 15. oktoobri rahvusvaheliseks maapiirkondade naiste päevaks, õhutades liikmesmaid parandama maapiirkondade naiste eluolu rahvuslikul, piirkondlikul ja globaalsel tasandil. Tähelepanu juhitakse toidu turvalisusele, majanduse arengule, koolitussüsteemidele, et vähendada ebavõrdsust. Maapiirkondade naised on farmerid, kalastajad, karjakasvatajad, ettevõtjad, etnilise identiteedi säilitajad, traditsiooniliste teadmiste ja jätkusuutlike tavade edasikandjad, hoolitsejad, vanemad, eestkostjad jne.

Ideid tegevusteks:

  • Arutlege soorollide, maa ja linna naiste elu erinevuste, traditsioonide ning maapiirkondade naiste eluolu põhjuste ja tagajärgede üle ning leidke, kuidas olukorda parandada.
  • Mõelge globaalse maapiirkondade naiste kontekstis ka Eesti maapiirkondades elavate naiste eluolust.
Vaatamissoovitused:
VAATA KALENDRIT