02.10

Vägivallavastane päev

International Day of Non-Violence

Päev tähistab Mahatma Gandhi sünnipäeva. Gandhit (1869–1948) tuntakse kui India iseseisvumiseni viinud rahvusliku liikumise juhtfiguuri ja maailma vabadusidee kandjat. Ta pühendas oma elu vägivallatusele ning õpetas teisi oma põhimõtete järgi elama. Vägivallavastase päevaga tuletatakse meelde rahu, sallivuse, mõistmise ja vägivallata elamise tähtsust.

Ideid tegevusteks:
  • Arutage klassis vägivalla ja konfliktide olemuse, põhjuste, tagajärgede ning nende vältimise võimalikkuse üle nii indiviidi kui ka ühiskonna tasandil.
  • Arutlege, kuidas käitub hea sõber, kui tema sõpra kiusatakse? Milliseid konflikti rahumeelse lahendamise viise tead? Kes oli Mahatma Gandhi ja millega on ta ajalukku läinud?
  • Tutvuge klassis Mahatma Gandhi elulooga, otsige ja vaadake Youtube’ist selleteemalisi videoid.
  • Koostage vägivallavastane kampaania, tehke video või fotoseeria ja jagage seda teistega sotsiaalmeedias.
  • Tehke ühiselt fotolavastusi, kus on kujutatud võimalusi konfliktide rahumeelseks lahendamiseks.
VAATA KALENDRIT