02.10

Vägivallavastane päev

International Day of Non-Violence

Päev tähistab Mahatma Gandhi sünnipäeva. Gandhit (1869–1948) tuntakse kui India iseseisvumiseni viinud rahvusliku liikumise juhtfiguuri ja maailma vabadusidee kandjat. Ta pühendas oma elu vägivallatusele ning õpetas teisi oma põhimõtete järgi elama. Vägivallavastase päevaga tuletatakse meelde rahu, sallivuse, mõistmise ja vägivallata elamise tähtsust.

Ideid tegevusteks:
  • Arutlege, kuidas käitub hea sõber, kui tema sõpra kiusatakse? Milliseid konflikti  rahumeelse lahendamise viise tead? Kes oli Mahatma Gandhi ja millega on ta ajalukku läinud?
  • Koosta vägivallavastane kampaania, tee video või fotoseeria ja jaga seda teistega sotsiaalmeedias.
Ideid maailmapäevaks:

Arutage klassis vägivalla ja konfliktide olemuse, põhjuste, tagajärgede ning nende vältimise võimalikkuse üle nii indiviidi kui ka ühiskonna tasandil.

Tehke ühiselt fotolavastusi, kus on kujutatud võimalusi konfliktide rahumeelseks lahendamiseks.

Tutvuge klassis Mahatma Gandhi elulooga, otsige ja vaadake Youtube’ist selleteemalisi videoid.

VAATA KALENDRIT