Uudised

Võõraviha vähendavate õppemeetodite võistlus

09.09.15

MTÜ Mondo kuulutab välja rassismi ja võõraviha vähendavate õppematerjalide konkursi. Konkursile oodatakse osalema kõiki huvilisi: õpetajaid, üliõpilasi, noorsootöötajaid jt. Esitatavad materjalid võivad olla tunnikavad, töökavad, töölehed, esitlused või muud tunnis kasutatavad materjalid, mis teemat mõista aitavad. Materjalid võivad olla loodud eri kooliastmetele. Metoodilisi materjale oodatakse kuni 27.10.2015.    Konkursile on oodatud tööd, mis on: tunnis praktiliselt kasutatavad ja toetavad riiklikus õppekavas

LOE EDASI

Korralda koolis maailmapäev ja võida reis Aafrikasse

27.08.15

MTÜ Mondo maailmahariduskeskus kutsub õpetajaid korraldama koolides maailmapäevi ning pakub tegevuste läbiviimiseks rahalist toetust. Kooli maailmapäev võib olla ühe- või mitmepäevane üritus, kus õpilased tutvuvad arengumaade, maailma usundite, õiglase kaubanduse, globaalsete keskkonnaküsimuste või rahvusvahelise poliitikaga. Teemasid võib arutada tundides, kutsuda kooli külalisi või korraldada näiteks koolis ÜRO simulatsioon üleilmastumise teemadel. Ideid maailmapäeva korraldamiseks leiate maailmakool.ee portaalist

LOE EDASI

Heategevuslik klaasehete laat Ugandasse kohviku rajamiseks

07.08.15

Projekti „Sotsiaalne õiglus” raames valmistasid Jõgeva Gümnaasiumi õpilased kunstiõpetaja Janne Maasingu juhendamisel klaasehteid. Valminud kõrvarõngad, kaela ja aknale riputatavad kaunisasjad tehti eesmärgiga toetada seeläbi Ugandasse kohviku rajamist. Nimelt veab MTÜ Mondo projekti, mille raames kogutakse annetusi, et luua seal töövõimalusi erivajadusega noortele, kes Ugandas on ühiskondlikku ellu kaasamata. Veel enam- valdav suhtumine on, et erivajadusega

LOE EDASI

Šokolaadipäev Kammeri koolis

Kammeri kool, 8.-10. klassid 5. detsembril pidasime Kammeri Koolis üleeuroopalist šokolaadipäeva. Sellele päevale eelnes usin teemakohase etenduse õppimine (5. klassi õpilaste poolt), Aafrika kohta referaatide koostamine ja õpilastele Šokolaadipäeva ettevalmistamine. Samuti tegelesid 9. klassi õpilased lendlehtede jagamisega (“Paraš šokk šokolaadiarmaštajale”) ning infostendi ülesseadmisega (kuulutus petitsioonile allkirjade kogumise kohta ning toimuva ürituse kohta, kampaaniaplakatid „Šokolaadi täis

LOE EDASI

“Mõtle ja muuda” Rakvere ametikoolis

20.-23. jaanuaril 2015. aastal toimusid Rakvere ametikoolis teemapäevad maailmaharidusest ja õiglasest kaubandusest. Peamisteks eesmärkideks oli tõsta teadlikkust sellest, kuidas meie tarbimine on seotud arengumaade elanike heaoluga ja kuidas on võimalik praeguse maailma kaubandussüsteemi õiglasemaks muuta. Samuti sooviti suurendada Fairtrade märgi ja õiglase kaubanduse põhimõtete tuntust ning kasvatada aktiivsetes noortes teadlikkust vastutustundliku ja eetilise tarbimise teemal.

LOE EDASI

Maailmanädal Tamsalu gümnaasiumis

11.-15. novembril 2015. aastal toimus Tamsalu gümnaasiumis maailmanädal. Ettevalmistused maailmanädalaks algasid juba septembris. Sellest sai tõesti kogu kooli hõlmav, huvitav, mitmekesiseid tegevusi ja uusi teadmisi pakkuv ettevõtmine. 1.- 4. klassi õpilased tegid plakateid ja joonistusi teemal “Minu Aafrika”. Eelnevalt olid õpetajad nendega vestelnud laste olukorrast Aafrikas. Ka põhikooli õpilased tegid kunstiõpetuse tunnis Aafrika-teemalisi töid. Koolis

LOE EDASI

“Tarbimine ja keskkonna jätkusuutlik areng” Lustivere põhikoolis

Alates maailmahariduse süvaõppekursuse algusest 2013. aasta oktoobris olen oma koolis Jõgevamaal Lustiveres tutvustanud maailmselt olulisi teemasi erinevatel tasanditel ning erinevatele sihtgruppidele. 1. Inimõiguste teema 6. klassi ühiskonnaõpetuse tunnis Tunni teemaks oli peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja inimväärikusele jne) ning spetsiifilisemalt ka lapse õigused (õigus saada haridust, õigus vanemlikule hoolitsusele jne). Lisaks kehtivale ühiskonnaõpetuse

LOE EDASI

“See kauge ja mõistatuslik Aafrika!” Tsirguliina keskkoolis

Maailmahariduse erinevaid teemasid on meie koolis käsitletud juba õppeaasta algusest peale. Õpilased on olnud üllatunud, kuuldes elust erinevates maailma piirkondades, erinevatest probleemidest, väärtushinnangutest ning igapäevaelu tahkudest. Maailmahariduse päevad toimusid 5. ja 6. veebruaril 2014. Läbivaks teemaks oli „See kauge ja mõistatuslik Aafrika!“ Eelnevalt olid aineõpetajad oma tundides tutvustanud üldjoontes Aafrika kontinenti, majandust, loodust, sealseid probleeme ning Keenia

LOE EDASI

Valga lapsed valmistasid heategevuseks pudelikorkidest ehteid

            Heategevuseks valminud ehted ootava ostjaid Oktoobrikuus toimunud maailmaharidusnädal oli Valga Gümnaasiumi ja Valga Muuseumi esimene ühine ettevõtmine. Nädala jooksul olid muuseumi galeriisse oodatud eri vanuses õpilased, kes said tutvuda foto- ja trummilugudega ning meisterdada Aafrika-teemalisi meeneid. Ürituse teljeks oli Pille Oleski fotonäitus „Keenia valguses ja varjus“. Esmakordselt kaasati maailmahariduse

LOE EDASI

21. sajandi maailm Tallinna Kuristiku gümnaasiumis

Tallinna Kuristiku gümnaasiumis toimus 17.-21. november 2014 maailmahariduse nädal, mille raames keskenduti järgmistele teemadele: toit ja toitumine, haridus, sallivus, keskkond, vaesus ja õiglane kaubandus maailmas 21. sajandil. Maailmahariduse nädala eesmärke oli mitmeid: maailmahariduse temaatika tutvustamine, õpilaste maailmapildi suurendamine, ülemaailmsete probleemide teadvustamine, aktiivse ja vastutustundliku käitumise edendamine. Korralduslik pool Maailmahariduse nädala korraldasid ja viisid läbi paljud

LOE EDASI