07.08.15

Maailmanädal Tamsalu gümnaasiumis

Tamsalu-5-300x198

11.-15. novembril 2015. aastal toimus Tamsalu gümnaasiumis maailmanädal. Ettevalmistused maailmanädalaks algasid juba septembris. Sellest sai tõesti kogu kooli hõlmav, huvitav, mitmekesiseid tegevusi ja uusi teadmisi pakkuv ettevõtmine. 1.- 4. klassi õpilased tegid plakateid ja joonistusi teemal “Minu Aafrika”. Eelnevalt olid õpetajad nendega vestelnud laste olukorrast Aafrikas. Ka põhikooli õpilased tegid kunstiõpetuse tunnis Aafrika-teemalisi töid.

Koolis toimus heategevuslik kontsert, mille tulu läks Aafrika lastele. Esinesid nii kooli oma koorid, ansamblid ja pillimehed kui ka Tamsalu kultuurimajas tegutsev kergemuusikakoor ja tantsijad. Nii haaras maailmanädal kaasa ka kohaliku kogukonna.

Kaasatud olid tööpetuse õpetajad, kelle juhendamisel 5.b, 7.a ja 7.b klassi õpilased valmistasid aafrika maiutusi melk tert’i ja koeksister’it. Neid maiustusi said ka teised õpilased ja õpetajad maitsta, samuti räägiti nende valmistamisest.

Tamsalu-12-199x300Nädala jooksul toimus gümnaasiumile kirjandivõistlus teemadel “Aidata või mitte?”, “Kuidas mina saan aidata?”, “Mina maailmakodanikuna”. See võistlus nagu ka muud maailmanädalal korraldatud ettevõtmised aitas õpilastel tunnetada end maailmakodanikuna, inimesena, kes peaks oma isiklike probleemide kõrval mõistma ka teiste inimeste muresid.

Õpilasesindus aitas samuti aktiivselt kaasa maailmanädala õnnestumisele. Kuna meie koolis on taara kogumiseks juba eelmisest õppeaastast alates spetsiaalsed kastid, siis õpilasesinduse algatusel anti septembrist kuni maailmanädala lõpuni kogutud taarast saadud  raha Munganga kooli toetuseks. Sama eesmärki teenis heategevuslik laat.

Maailmanädal algas külalislektorite loengutega religioonidest maailmas ja Eestis, sallivusest, globaalprobleemidest, terrorismist, teenistusest kaitseväes, NATO-st. 15. novembril toimus mälumäng Aafrika teemadel. Küsimused hõlmasid ajalugu, loodust, poliitikat, aastatuhande arengueesmärke, lisaks üks antiikajast pärit müüdiga seotud praktiline ülesanne.

Tamsalu-10-300x198Reedel st maailmanädala lõpus korraldasime ÜRO simulatsiooni, kus arutasime probleeme seoses ÜRO aastatuhande arengueesmärkidega. Kõigepealt tulid kokku riikide delegatsioonid. Kuna gümnasiste on meil vähe, siis valisime simulatsiooniks 6 riiki: USA kui ühe olulisema ÜRO liikme, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Hollandi, Itaalia ja Keenia. Nimetatud Euroopa riikidel on tegemist immigrantidega, kes on tulnud nende endistest kolooniatest, põgenevad konfliktikolletest, sõja ja nälja eest. Aafrika riikide probleeme pidi esindama Keenia. Kui riikide delegatsioonid olid läbi arutanud küsimuse, milline oleks kõige olulisem eesmärk, samuti oma võimalused, siis moodustasime rea antud küsimusega tegelevaid ÜRO allorganisatsioone (UNICEF, FAO, UNDP, WHO, Maailmapank), kuhu kuulusid siis esindajad erinevatest riikidest. Riikide delegatsioonid arutasid läbi oma võimalused, allorganisatsioonides pidid nad esindama oma riigi seisukohti. Koos tuli leida kompromiss, seejärel esitada oma ettepanekud ÜRO Peaassambleele ja neid põhjendada. Kõik ettepanekud hääletati läbi, lõppdokumenti pandi kirja kolm kõige rohkem hääli saanud ettepanekut.

Tamsalu-8-300x198Kokkuvõttes pakkus maailmanädal nii õpilastele kui õpetajatele huvitavat tegevust, uusi teadmisi, võimalust süveneda arenguriikide, eriti Aafrika probleemidesse. Tagasiside oli positiivne. Õpilased tõesti mõtlesid kaasa, abistasid kui vaja. Kooli juhtkonna suhtumine oli toetav. Kokkuvõttes tagasisidena jäi meelde II klassi õpetaja poolt räägitu: kui nad klassis Aafrika lastest rääkisid, siis üks poiss küsis: “Kas neid lapsi kuidagi aidata ei saa?”

VAATA KÕIKI UUDISEID