09.09.15

Võõraviha vähendavate õppemeetodite võistlus

DSC_0094MTÜ Mondo kuulutab välja rassismi ja võõraviha vähendavate õppematerjalide konkursi. Konkursile oodatakse osalema kõiki huvilisi: õpetajaid, üliõpilasi, noorsootöötajaid jt. Esitatavad materjalid võivad olla tunnikavad, töökavad, töölehed, esitlused või muud tunnis kasutatavad materjalid, mis teemat mõista aitavad. Materjalid võivad olla loodud eri kooliastmetele. Metoodilisi materjale oodatakse kuni 27.10.2015. 

 

Konkursile on oodatud tööd, mis on:

  • tunnis praktiliselt kasutatavad ja toetavad riiklikus õppekavas seatud eesmärke;
  • suunavad õpilast enda väärtustes teadlikuks saama ja toetavad soovitava hoiaku kujunemist;
  • toetavad ainetevahelist lõimingut ja IKT vahendite kasutamist.

Tööde esitamine

Konkursil osalemiseks tuleb metoodiline materjal laadida hiljemalt 27. oktoobriks üles Maailmakooli Facebooki lehele.

Hindamine

Töid hindab ekspertgrupp, kes testib ja kommenteerib materjale ja esitab parimad tööd autasustamiseks.

Hindamisel arvestatakse:

  • töö vastavust teemale ja sobitumist Eesti konteksti;
  • töö kasutatavust koolitunnis;
  • head tagasisidet õpilastelt;
  • keelelist ja vormistuslikku korrektsust.

Hindamisele esitatavad tööd ei tohi olla varem avaldatud, töödes kasutatavad materjalid peavad olema viidatud. Autoriõiguste rikkumise korral vastutab töö esitaja. Töö esitamisega annab autor MTÜ Mondole õiguse avaldada töö Maailmakooli portaalis.

Autasustamine

Ekspertgrupp valib konkursile esitatud tööde seast välja kolm parimat tööd, mille autoreid auhinnatakse 16. novembril toimuval üritusel.

Parimad tööd avaldatakse lisaks Maailmakooli portaalis.

Lisainfo: maailmaharidus@mondo.org.ee

Otsime ka õpetajaid ekspertgruppi, mis hakkab konkursile esitatud materjale testima ja valib välja parimad praktikad. Kui oled huvitatud, võta ühendust samal aadressil!

Metoodikavõistlust rahastavad Eesti välisministeerium arengukoostööks ette nähtud vahenditest ning Haridus- ja teadusministeerium.

arengukoostoo_est_rgb

VAATA KÕIKI UUDISEID