07.08.15

“See kauge ja mõistatuslik Aafrika!” Tsirguliina keskkoolis

Tsirgulinna-keskkool-1-300x225Maailmahariduse erinevaid teemasid on meie koolis käsitletud juba õppeaasta algusest peale. Õpilased on olnud üllatunud, kuuldes elust erinevates maailma piirkondades, erinevatest probleemidest, väärtushinnangutest ning igapäevaelu tahkudest. Maailmahariduse päevad toimusid 5. ja 6. veebruaril 2014. Läbivaks teemaks oli „See kauge ja mõistatuslik Aafrika!“ Eelnevalt olid aineõpetajad oma tundides tutvustanud üldjoontes Aafrika kontinenti, majandust, loodust, sealseid probleeme ning Keenia ja Ghana riiki.

Esimene päev

Esimesel päeval külastas kooli Pille Olesk Valga Gümnaasiumist. Tema rääkis nelja ainetunni jooksul erinevatele õpilasrühmadele Aafrikast ning tavapärasest hariduselust Keenias. Tema vestlus õpilastega tekitas mitmeid arutelusid ning palju küsimusi. Oli ootamatu näha õpilasi tundmas nii suurt huvi Aafrika erisuste kohta.

Tsirgulinna-keskkool-5-169x300Teine päev

Teise päeva teemaks oli „Šokolaadipäev“. Päev sisaldas endas arutelu õiglase kaubanduse teemadel. Gümnaasiumiastme õpilased vaatasid filmilõike šokolaadiistandustest, ETV saate „Kapital“ kokkuvõtet kakaoistanduste saatusest ning lõpuks filmi „Kibe šokolaad“. Filmide vaatamise käigus toimusid elavad mõttevahetused istanduses töötavate laste olukorrast, nende „teenimisvõimalustest“ ning kõrvalseisvate täiskasvanute vähesest huvist olukorra muutmise suhtes. Samuti toimus allkirjade kogumine kampaania „Make Chocolate Fair!” petitsioonile. Päev lõppes Šokolaadimänguga, mis tekitas õpilastes palju mõtteid ning pani neid diskuteerima nii šokolaadi tootmise kui laiemalt maailma majanduse teemadel.

Algklassidele näitasime Jussikese multifilme Ghanast ja šokolaadi tootmisest. Need olid huvitavad filmid ja lastel tekkis palju küsimusi. Peale multifilmide vaatamist käisime veel läbi näituse “Külla Kongo külla“. Teist korda pilte üle rääkides said lapsed paljudest asjadest paremini aru, kui esimesel korral. Nüüd olid nad juba kursis, et Aafrika lapsed ei saa sageli , erinevalt meie lastest, koolis käia ja et seal ei ole selliseid mugavusi nagu meil. Meie laste arvates on aga Aafrikas huvitavad savionnid ja kameeleonid ja nad on sama tugevad kui Pipi Pikksukk, kes kõike kanda jõudis – mõeldes selle all pea peal kantavaid asju.

Lisaks oli koolis avatud ka karikatuurinäitus “Uue aastatuhande Aafrika: aafriklaste pilgu all“.

Tsirgulinna-keskkool-3-300x224Kokkuvõte

Tagasisidet õpilastelt saime vestlustest. Parem oleks muidugi olnud koostada tagasisideküsitlus, aga kuna tegevused jätkuvad veel kuu lõpus, siis planeerime seda teha hiljem. Hetkel läbi viidu kohta oli õpilaste tagasiside enamasti positiivne. Enim meeldis Pille Oleski esinemine ja Šokolaadimäng.

Kindlasti muutsid need päevad õpilaste ja loodetavasti ka osalenud õpetajate  väärtushinnanguid ja suhtumist erinevatesse kultuuridesse ja maailmas toimuvasse. Projekti läbiviimise juures tekkisid mõned üksikud tõrked, mida me oskasime ka ette näha.  Oli ette prognoositav, et Kagu-Eestisse leida esinejaid, kes nõustuksid siia kohale sõitma ei ole kerge ja nii ka läks. Hea, et olime eelnevalt koolituselt saanud teadmisi ja materjale, millele hiljem lisandusid veel mõned spetsiaalselt šokolaadipäevaga seotud materjalid.

Tulevikus võiks jätkata sarnaste iga-aastaste üritustega. Ettevalmistustesse võiks rohkem kaasata õpilasi ning kasutada rohkem erinevaid tegevusi. Kokkuvõttes hindame projekti „Maailmaharidusepäevad“ kordaläinuks. Suutsime äratada õpilastes huvi väljaspool meie enda ühiskonda toimuva suhtes. Õpilased ootavad kannatamatult kohtumist Paul Senosiga. Loodame tugevdada sidemeid Valga Gümnaasiumi ja Läti Valka koolidega maailmahariduse õppe alal ning teha nendega koostööd.

VAATA KÕIKI UUDISEID