Uudised

Seminar “Haridus maailma päästmas”

25.11.15

Seminari kokkuvõte Reedel, 15. novembril 2013 toimus seminar „Haridus maailma päästmas”, mille eesmärk oli hinnata maailmahariduse hetkeseisu Eestis ning analüüsida säästvat arengut toetava hariduse ja maailmahariduse koostöövõimalusi. Seminari korraldas MTÜ Mondo Maailmahariduskeskus koostöös UNESCO Eesti Rahvusliku komisjoniga ning seda toetas Eesti Välisministeerium ning Euroopa Liit projekti “Global Dimension in Social Sciences subjects in Formal education”

LOE EDASI

Paldiski koolide projektipäev “Kultuuriline identiteet”

19.11.15

Ametlikult on meie koolimajas kaks kooli, Paldiski põhikool ja Paldiski ühisgümnaasium. Projektipäeva viisime läbi mõlemas koolis samaaegselt. Kokku osales üle 100 õpilase. 6. novembril 2015. aastal korraldasime põhikooli 5.-9. klassi õpilastele ja 10.-12. klassi gümnaasiumiõpilastele tavalisest koolipäevast teistsuguse koolipäeva ehk projektipäeva. Projektipäeva teemaks valisime õppekavast ajakohase ja väga aktuaalse teema   – kultuuriline identiteet. Selle õppepäeva

LOE EDASI

Eetilise tarbimise töötuba 27.11

12.11.15

27.novembril kell 12.00 – 14.30 korraldab MTÜ Mondo koostöös Soome vastutustundliku tarbimise organisatsiooniga töötoa noorsootöötajatele ja noorteorganisatsioonide esindajatele ja kõigile teistele huvilistele. Töötoa käigus tutvume nii rahvusvahelise kui ka õiglase kaubanduse põhimõtetega ja leiame võimalusi eetilisemaks tarbimiseks. Töötoa läbiviijatel (Eettisen Kaupan Puolesta) on pikaajaline kogemus eetilise tarbimisega seotud tegevuste elluviimisega Soomes. Töötuba lõpeb lõunaga. Päev

LOE EDASI

Maailmanädala korraldamine tõi õpetajale preemiareisi Ghanasse

04.11.15

Kolmandat aastat toimunud maailmapäevade konkursi võitis Tallinna Pae Gümnaasium; MTÜ Mondo premeeris maailmanädalat korraldanud õpetajat õppereisiga Ghanasse. Võidukoolis toimunud maailmanädala jooksul räägiti õpilastega nii migratsioonist kui keskkonnateemadest. Juba kolmandat aastat toimuva MTÜ Mondo maailmapäevade konkursi võitis sel korral Tallinna Pae Gümnaasium. Maailmapäevade korraldamine on saanud paljudes koolides juba traditsiooniks – see annab võimaluse rääkida õpilastega

LOE EDASI

Maailmapäevad Rannu Koolis

02.11.15

23. ja 24. septembril toimusid Rannu koolis maailmapäevad. Selle raames oli õpilastel võimalus tutvuda erinevate riikide ja kultuuridega. Iga klass tõmbas endale nädal aega enne maailmapäevi loosiga ühe riigi, mille kohta nad 23. septembriks oma klassi plakateid ja pilte pidid joonistama. 23. septembri hommikul kutsuti õpilased kokku ja iga klass sai teistele oma riiki tutvustada.

LOE EDASI

Tolerantsuse ja rahu nädal Tallinna Pae Gümnaasiumis

Tallinna Pae Gümnaasiumis toimus 12.10–16.10.2015 suurejooneline maailmahariduslik tolerantsuse ja rahu nädal. Nädala jooksul korraldasid õpetajad koostöös 10.a ja 10.b klasside õpilastega mitu huvitavat ja harivat üritust, millest võttis osa üle 400 õpilase. Tolerantsuse ja Rahu nädala ideed ja tegevusi kajastati ka Raadio 4 hommikusaates.  Kogu maailmanädala tegevused olid jaotatud kolme suurde teemasse: pagulased ja põgenikud,

LOE EDASI

Kutsuge novembris uusi põnevaid külalisi koolidesse töötubasid tegema!

01.11.15

Heba Youssif Kairo Ülikoolist on õppinud inimõigust ja meediat. Ta on olnud ajakirjanik ja uudiste toimetaja Horytna raadiojaamas. Aastast 2009 on tegelenud inimõiguste teemaliste projektidega Egiptuses ning 2012 aastast naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkusega. Praegu õpib Heba Eesti Diplomaatide koolis. Töötuba inglise keeles ja  gümnaasiumiastmele  Mua Sepeline Sih on pärit Kamerunist ning käinud juba 5 Eesti

LOE EDASI

Kliimakampaania 2015

13.10.15

Aastal 2015 toimus kliimakampaania, mille raames valmisid videod. Mõned neist on nähtavad allpool. Kõige loomingulisem sotsiaalreklaam Klipi autorid: Marjam Nesterova, Artur Bassov ja Deniss Mašljakevitš. Kõige võimsam sotsiaalreklaam: Klipi autorid: Maria Dyshkant ja Aleksandra Borissova. EESTI NOORTE KLIIMADEKLARATSIOON Eesti delegatsioonile ÜRO Kliimamuutuste konverentsil 2015, Eesti keskkonnaministrile Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) viimaste järelduste kohaselt avaldavad kliimamuutused tõsist, ulatuslikku ja

LOE EDASI

Võõrahirmu ja rassistlikke hoiakuid vähendavate õppematerjalide konkurss

MTÜ Mondo ja UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon pikendavad septembri alguses välja kuulutatud võõrahirmu ja rassistlikke hoiakuid vähendavate õppematerjalide konkursi kestvust 18. jaanuarini 2016. a. Konkursile oodatakse osalema kõiki huvilisi: õpetajaid, üliõpilasi, noorsootöötajaid jt. Esitada võib tunni- ja töökavasid, töölehti, esitlusi või muid tunnis kasutatavaid materjale, mis teemat mõista ja avada aitavad. Materjalid võivad olla loodud eri kooliastmetele.  Konkursi patroon

LOE EDASI

Uus maailmahariduse süvaõppekursus (2015/16)

MTÜ Mondo korraldab 2015/16 õppeaastal uue süvaõppekursuse. Sel korral keskendub kursus ÜRO kestliku arengu eesmärkidele ning digiõppe kasutamisele II ja III kooliastmes. Digiõppega paralleelselt tutvustame teisi maailmahariduse ja aktiivõppe meetodeid. Süvaõppekursuse läbiviimisse on kaasatud oma ala ekspredid. Kursuse maht on 60 tundi, mis on jagatud viieks mooduliks. Esimesed neli moodulit toimuvad ühepäevaste koolitustena Mondo koolituskeskuses

LOE EDASI