07.08.15

21. sajandi maailm Tallinna Kuristiku gümnaasiumis

Kuristiku-300x200Tallinna Kuristiku gümnaasiumis toimus 17.-21. november 2014 maailmahariduse nädal, mille raames keskenduti järgmistele teemadele: toit ja toitumine, haridus, sallivus, keskkond, vaesus ja õiglane kaubandus maailmas 21. sajandil. Maailmahariduse nädala eesmärke oli mitmeid: maailmahariduse temaatika tutvustamine, õpilaste maailmapildi suurendamine, ülemaailmsete probleemide teadvustamine, aktiivse ja vastutustundliku käitumise edendamine.

Korralduslik pool

Maailmahariduse nädala korraldasid ja viisid läbi paljud inimesed. Suure osa tööst tegid ära ajaloo ainekomisjoni liikmed. Nädala läbiviimist toetasid ka kooli juhtkond, huvijuht ja IT-juht. Suur abi oli ka aktiivsetest õpilastest, kes aitasid infoplakateid valmistada. Kuna tegemist oli suure ettevõtmisega, siis oli kõikidest palju abi ja kõik said lisaks korraldamisrõõmule ka uut ning kasulikku infot maailmas toimuva kohta. Projekti korraldamise ja läbiviimise juures oli kõige keerulisem ajakava paika saamine (külalistele sobivad ajad ja tegevuste läbiviimised oli vaja paigutada tunniplaani nii, et tavaline õppetöö ka toimuda saaks) ja suure hulga taustainfo läbi töötamine piiratud aja jooksul. Õnneks oli juhtkond väga vastutulelik ning korraldajad palju ja seepärast said plaanid paika ning töökoormus kenasti jagatud.

Kuristiku2-300x200

Tegevused

Projekti teemade raames vaatasid õpilased dokumentaalfilme (MTÜ Mondo filmikogu) ja kuulasid külaliste loenguid. Laste õigustest ja kohustustest rääkis Merle Piiskop (Tallinna Noorte Infokeskus), jäätmetest ja jäätmekäitlusest Reet Kristian (Keskkonnaamet), haridusest meil ja mujal Mart Kuurme (MTÜ Mondo) ja inimõigustest Vootele Hansen (Inimõiguste Instituut). Õpetajaid käis maailmahariduse teemal harimas Johanna Helin MTÜ Mondost. Lisainfot sai A-korpuse koridoride seintel olnud plakatitelt. Lisaks valmistas iga klass probleemipuu plakati, mis kajastas mõnda globaalprobleemi. 21. novembril toimus klasside esindajate kokkusaamine, kus tutvustati üksteisele oma probleemipuid ja osaleti maailmahariduse nädala teemalisel viktoriinil. Kõik osalejad said auhinnaks õiglase kaubanduse tooteid (šokolaadid, tee, kakao). Probleemipuu tegemine ja viktoriin meeldisid õpilastele kõige rohkem ja toimisid kõige paremini, sest õpilased said aktiivselt ise tegutseda ja oma teadmisi välja näidata.

Kuristiku4-200x300Järelkaja

Pärast projekti lõppu viisime õpilaste hulgas läbi küsitluse, et projekti kohta tagasisidet saada. Üldiselt võib öelda, et maailmahariduse nädal õnnestus. Õpilased said palju uut kasulikku informatsiooni, mis pani ka paljusid mõtlema oma rolli peale ülemaailmsete küsimuste/probleemide tekkes ning lahendamises. Tore oli näha, et õpilased osalesid küllaltki aktiivselt aruteludes ja küsisid lisaküsimusi. Selleks, et omandatud kasulikud teadmised kinnistuksid, on plaanis projekti teemasid edaspidi ainetundides käsitleda ja korraldada uusi üritusi ning suunata õpilasi ise lisainfot uurima. Õpilaste kommentaarid ürituse kohta: „Avas silmad ja pani mõtlema.“ „Õppisin palju uut.“ „Filmid olid põnevad.“ „Õppisin oma elu rohkem väärtustama, sest kõigil pole selliseid võimalusi.“.

Siiski on paar asja, mida järgmisel korral saaks paremini teha. Kuna taolise sisuga üritus toimus koolis esimest korda ja käsitletud teemasid oli palju, siis tekkis paljudel õpilastel info üleküllus ja seepärast oli neil raskusi teemadesse rohkem süveneda. Teiseks oleks pärast filmide vaatamist olnud vaja rohkem aega aruteludeks, et uut infot paremini kinnistada. Kindlasti saab neid punkte järgmistel kordadel arvesse võtta, et üritusest veelgi suurem kasu

VAATA KÕIKI UUDISEID