Uudised

Uued dokumentaalid Maailmakooli filmikogus

06.11.19

Maailmakooli filmikogu on täienenud nelja uue dokumentaali võrra, mis puudutavad laste- ja naisteõigusi. Inspireeriv ja liigutav film „Õppetunnid“ räägib 17-aastasest Somaalia põgenikust Kafiast, kes alustab oma elu Ungari pealinnas Budapestis. Film keskendub suuresti Kafia koolielule ja suhetele eakaaslastega. Kafia põgenes Somaaliast, et vältida sunnitud abielu, mis oli tema isa sooviks. Intervjuus psühholoogiga Kafia seletab, et

LOE EDASI

Maailmahariduse suvekool 2019

23.05.19

Selle aasta maailmahariduse suvekool muudab asukohta ja liitub UNESCO Läänemere Projekti 30. juubeli tähistamisega! Nimelt toimub MTÜ Mondo maailmahariduslik suvekool koostöös rahvusvahelise keskkonnateadlikkuse laagriga, mida korraldab Tartu Loodusmaja 26.-29. augustil Roosta Puhkekülas. Laagris jätkub tegevusi nii õpilastele kui ka õpetajatele ning fookuses on keskkond, kultuuriline mitmekesisus ning inimõigused.  Kuna sel aastal sai UNESCO ühendkoolide Läänemere

LOE EDASI

Mondo haridusseminar tuleb taas!

08.05.19

30. mail kell 12.00-16.30 korraldab MTÜ Mondo okupatsioonide ja vabaduse muuseumis Vabamu maailmahariduse keskuse seminari “Naised maailma hariduses”. Esinejad Eestist ja välismaalt tutvustavad naiste haridusteekondi üle maailma. Enne seminari kell 11.00-12.00 toimub soovijatele muuseumituur ja pakutakse lõunat. Seminarile on oodatud haridushuvilised üle Eesti, et saada teadmisi, kuidas naiste ja tüdrukute suuremad õigused ja võimalused mõjuvad

LOE EDASI

Rahvusvahelise rahukoolituse meetodite kogumik

16.-18. märtsil 2018 korraldas MTÜ Mondo koostöös Soome Rahuhariduse Instituudiga ja Humana Läti esindusega ingliskeelse talvekooli õpetajatele ja noorsootöötajatele. Talvekoolis jagasid Norra, Soome, Läti ja Eesti koolitajad ning koolituse osalejad erinevaid praktilisi õppemeetodeid rahuhariduse teemade käsitlemiseks. Tegevusi toetas Põhjamaade Ministrite Nõukogu vahenditest. Projekti tulemusena ilmus mitmekeelne rahuhariduse meetodite KOGUMIK. Koolituse ingliskeelse plakati leiab siin. Koolituse kava inglise

LOE EDASI

Otsime osalejaid koolitusele “Võrdsed võimalused koolis”

18.04.19

MTÜ Mondo, SA Noored Kooli ja Tamsalu Gümnaasium osalevad Erasmus+ projektis “SAFER: Schools Act for Equal Rights” koos Soome ja Sloveenia partneritega. Projekti raames toimuvad rahvusvahelised mentorite ja õpetajate koolitused eelnimetatud riikides.   Kuni 24. aprillini ootame huviavaldusi koolitusele, mis toimub kahes osas: 5.-11. mai 2019 Kokkola, Soome (5 koolituspäeva) 5.-9. november 2019 Sloveenia (3

LOE EDASI

Kutse koolitusele: praktiline inimõigustealane teavitustöö

29.03.19

3-4.mail korraldame koolituse töötubade tegijatele. Räägime inimõigustest, tutvustame uut lapse õiguste käsitlemise käsiraamatut “Õigus olla laps” ja lihvime töötubade läbiviimise oskusi.  Kui oled huvitatud inimõigustest ja soovid teha teavitustööd koos meiega, siis registreeri koolitusele ja saad teadmisi. Lisaks saad hindamatu kogemuse mõttekaaslastega koolitudes ja lihvida oma töötoa läbiviimise oskuseid. Koolituse lõpus omad piisavalt oskuseid, et kanda

LOE EDASI

Inimõiguste päev Kadrioru Saksa Gümnaasiumis

22.02.19

Kadrioru Saksa Gümnaasiumis tähistati 10. detsembril konkursi “Maailmapäevad 2018” raames ülemaailmset inimõiguste päeva. Töötubasid viisid põhikoolis läbi gümnasistid, kes õpetajate abiga otsisid materjale ja õppisid inimõigusi ainetundides. Peamiselt keskenduti laste õiguste ja perevägivalla, soolise võrdõiguslikkuse ning pagulaste ja varjupaiga taotlemise teemadele. Õpilased jagati gruppidesse, kus õpiti inimõigusi läbi mängu. Samuti tehti plakateid, et tõsta koolis teadlikkust inimõiguste rikkumisest ja abistamise võimalustest, nt

LOE EDASI

ÜRO istungi simulatsioon Maailmanädala raames Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad katavad õppekava pädevusi paljudes ainevaldkondades ning just seetõttu on Tallinna Kuristiku Gümnaasium maailmanädalast osa võtnud juba mitu korda. Sel aastal võttis kool erilise tähelepanu alla laste õigused. Maailmanädala raames toimusid koolis mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega

LOE EDASI

Maailmanädal Tartu Hiie Koolis

Tartu Hiie Koolis viiakse maailmahariduslikke tegevusi läbi mitte nädala vaid terve õppeaasta jooksul. Sellel aastal keskenduti kestliku arengu eesmärkidele, ennekõike nimelt naiste ja laste õigustele ning paguluse teemale.  Klassides toimusid arutelud, (rolli)mängud, vaadati filme ning lahendati teemakohaseid ülesandeid. Maailmahariduslikke tegevusi lõimitakse paljudesse erinevatesse tundidesse ning õpilasi suunati ka oma loovtöö teemat valima just maailmahariduslike teemade

LOE EDASI

Keeni Põhikooli maailmaharidusnädal “Naiste ja laste õigused”

05.02.19

Keeni Põhikool Valgamaal osales Maailmanädala tegevustes juba kolmandat korda. Sel aastal keskenduti naiste ja laste õigustele nii globaalses kui ka lokaalses tähenduses. Maailmanädala Keeni Põhikoolis avas Valga Naiste Varjupaiga juhataja, kes lastevanematele oma asutuse tööst ning lähisuhtevägivallast kõneles. Kohtumine oli huvitav ja mõtlemapanev ning tulevikus planeeritakse koostööd jätkata. Põnevusega võõrustati Youth for Understanding organisatsiooni abil

LOE EDASI