11.06.20

Projektõppe juhendmaterjal esimesele kooliastmele on tõlgitud vene keelde

Inspireeritult Avatud Kooli projektõppe materjalist valmis venekeelne juhendmaterjal  esimesele kooliastmele. 

Projektõpe on aktiivõppe vorm, kus uute teadmiste omandamine toimub läbi unikaalsete projektide loomise. Projektõpe keskendub ühele kindlale küsimusele või probleemile, millele leitakse lahendus läbi uurimusprotsessi. Olulised aspektid projektõppe puhul on kogukonna kaasamine, õpilaste autonoomsus ja päriselulisus.

Venekeelne materjal on kättesaadav siin.

VAATA KÕIKI UUDISEID