Uudised

“Mõtle ja muuda” Rakvere ametikoolis

07.08.15

20.-23. jaanuaril 2015. aastal toimusid Rakvere ametikoolis teemapäevad maailmaharidusest ja õiglasest kaubandusest. Peamisteks eesmärkideks oli tõsta teadlikkust sellest, kuidas meie tarbimine on seotud arengumaade elanike heaoluga ja kuidas on võimalik praeguse maailma kaubandussüsteemi õiglasemaks muuta. Samuti sooviti suurendada Fairtrade märgi ja õiglase kaubanduse põhimõtete tuntust ning kasvatada aktiivsetes noortes teadlikkust vastutustundliku ja eetilise tarbimise teemal.

LOE EDASI

Maailmanädal Tamsalu gümnaasiumis

11.-15. novembril 2015. aastal toimus Tamsalu gümnaasiumis maailmanädal. Ettevalmistused maailmanädalaks algasid juba septembris. Sellest sai tõesti kogu kooli hõlmav, huvitav, mitmekesiseid tegevusi ja uusi teadmisi pakkuv ettevõtmine. 1.- 4. klassi õpilased tegid plakateid ja joonistusi teemal “Minu Aafrika”. Eelnevalt olid õpetajad nendega vestelnud laste olukorrast Aafrikas. Ka põhikooli õpilased tegid kunstiõpetuse tunnis Aafrika-teemalisi töid. Koolis

LOE EDASI

“Tarbimine ja keskkonna jätkusuutlik areng” Lustivere põhikoolis

Alates maailmahariduse süvaõppekursuse algusest 2013. aasta oktoobris olen oma koolis Jõgevamaal Lustiveres tutvustanud maailmselt olulisi teemasi erinevatel tasanditel ning erinevatele sihtgruppidele. 1. Inimõiguste teema 6. klassi ühiskonnaõpetuse tunnis Tunni teemaks oli peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja inimväärikusele jne) ning spetsiifilisemalt ka lapse õigused (õigus saada haridust, õigus vanemlikule hoolitsusele jne). Lisaks kehtivale ühiskonnaõpetuse

LOE EDASI

“See kauge ja mõistatuslik Aafrika!” Tsirguliina keskkoolis

Maailmahariduse erinevaid teemasid on meie koolis käsitletud juba õppeaasta algusest peale. Õpilased on olnud üllatunud, kuuldes elust erinevates maailma piirkondades, erinevatest probleemidest, väärtushinnangutest ning igapäevaelu tahkudest. Maailmahariduse päevad toimusid 5. ja 6. veebruaril 2014. Läbivaks teemaks oli „See kauge ja mõistatuslik Aafrika!“ Eelnevalt olid aineõpetajad oma tundides tutvustanud üldjoontes Aafrika kontinenti, majandust, loodust, sealseid probleeme ning Keenia

LOE EDASI

Valga lapsed valmistasid heategevuseks pudelikorkidest ehteid

            Heategevuseks valminud ehted ootava ostjaid Oktoobrikuus toimunud maailmaharidusnädal oli Valga Gümnaasiumi ja Valga Muuseumi esimene ühine ettevõtmine. Nädala jooksul olid muuseumi galeriisse oodatud eri vanuses õpilased, kes said tutvuda foto- ja trummilugudega ning meisterdada Aafrika-teemalisi meeneid. Ürituse teljeks oli Pille Oleski fotonäitus „Keenia valguses ja varjus“. Esmakordselt kaasati maailmahariduse

LOE EDASI

21. sajandi maailm Tallinna Kuristiku gümnaasiumis

Tallinna Kuristiku gümnaasiumis toimus 17.-21. november 2014 maailmahariduse nädal, mille raames keskenduti järgmistele teemadele: toit ja toitumine, haridus, sallivus, keskkond, vaesus ja õiglane kaubandus maailmas 21. sajandil. Maailmahariduse nädala eesmärke oli mitmeid: maailmahariduse temaatika tutvustamine, õpilaste maailmapildi suurendamine, ülemaailmsete probleemide teadvustamine, aktiivse ja vastutustundliku käitumise edendamine. Korralduslik pool Maailmahariduse nädala korraldasid ja viisid läbi paljud

LOE EDASI

Rääma põhikooli maailmaharidusnädal „Brasiilia kahe suurvõistluse vahel”

          Mai algul toimus Rääma põhikoolis maailmaharidusnädal „Brasiilia kahe suurvõistluse vahel”, mille käigus tegelesid õpilased Brasiiliat ja suurvõistlusi käsitlevate teemadega. Sissejuhatuseks tutvusid õpetajad juba varakult MTÜ Mondo Maailmahariduskeskuse pakutavaga. Sellele järgnesid kohtumisõhtud teiste riikide inimestega ja heategevuslik laat hariduse toetuseks. Maailmahariduse nädalal mai algul toimus õiglase kaubanduse loeng ja töötuba ning

LOE EDASI

Avasime registreerimise “Globaliseeruva maailma” koolitusele!

04.08.15

Hea maailmahariduse huviline õpetaja!    MTÜ Mondo maailmahariduskeskus korraldab 2015/16 õppeaasta alguses 5 koolitust, kus tutvustatakse vast valminud “Globaliseeruva maailma” uustrükki, veebikursust ja digitaliseeritud õppematerjale. Uustrükk ilmub nii eesti kui ka vene keeles. Eestikeelseid digimaterjale saab lisaks “Globaliseeruva maailma” valikkursusele hästi lõimida ka eri ainetundide ning kooliastmetega. Koolitused on 4-tunnised ning need toimuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus

LOE EDASI

Osale üleeuroopalisel toiduteemalisel fotovõistlusel

17.06.15

Euroopas kogub hoogu kõiki liikmesriike hõlmav kampaania – SUPPLY CHA!NGE, mille peamine eesmärk on muuta supermarketite omatooted õiglasemaks ja säästlikumaks. Üleilmselt on Euroopas riikide turgudel kõige rohkem jaekettide omatooteid. Arvatakse, et 2015. aastaks jõuab jaekettide omatoodete osakaal 40 protsendini EL-i toiduainete jaemüügist. Võidujooks odavaima hinna nimel viib aga selleni, et vastutustundlikule tootmisele ei pöörata peamistes

LOE EDASI

Lasteaia- ja klassiõpetajate infoüritusele registreerumine

29.04.15

Hea lasteaia- ja klassiõpetaja! MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskus kutsub teid infoüritusele, kus tutvustatakse maailmahariduslikke õppematerjale ja -meetodеid. Maailmahariduse teemad panevad mõtlema selle üle, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu. Igaüks meist saab nende eri tasandite läbi maailma mõjutada.  Seminaril tutvustame toredaid materjale, mis sobivad hästi kasutamiseks väikeste laste õpetamisel. Näiteks on valminud Jänku-Jussi multikad

LOE EDASI