25.11.15

II. Infopäev Viljandis 29.03

Projekti „Vaatame ja Muudame“ teine infopäev toimus 29.märtsil Viljandi Gümnaasiumis. Korraldaja meeskond saabus Viljandisse juba eelmisel õhtul ja tegid ettevalmistusi infopäevaks.

Päev algas sissejuhatusega, kus kordasime kergelt üle projekti eesmärgi ja tegevused ning rääkisime päevakavast. Osalejate hulgas oli inimesi, kes ei saanud Haapsalusse tulla ja seetõttu õppisime teineteist taas põgusalt tundma. Edasi liikusime õhupallimänguga, mille eesmärk oli iseenda arvamuse kehtestamise ja teistega arvestamise arendamine. Mängus olid erinevat sorti ja erineva raskusega hüpoteetilised asjad, mida pidime kuumaõhupallist alla viskama, et jõuda elusalt koos meeskonnaga troopilisele saarele.

Õhupallimäng oli ülimalt hea koostöö innustamiseks ja võimaldas loogiliselt argumenteerida, väga hea mäng.

Lahe oli vaadata kui erinevad on inimeste väärtushinnangud ja kuidas arutelu käigus jõuab kompromissini. 

Mängud läbi, kandsid kolm korraldusmeeskonna liiget ette esitlused, mille teemadeks oli üleilmastumine, areng ja vaesus ning rahvastik ja tarbimine. Üleilmastumise ettekande ajal pidid osalejad gruppides arutlema teemadel „Mis on üleilmastumine?“ ja „Kui tajutav on üleilmastumine igapäevaelus?“ viimase küsimuse raames pidid osalejad leidma hetkesituatsioonis enda ümbert globaliseerumise märke. Arengu ja vaesuse ettekande raames esitleti erinevaid fakte ja vaatasime videot USA ebavõrdsest rahajaotusest. Rahvastiku ja tarbimise ettekande ajal vaatasime esitlust, millel olid erinevad graafikud rahvastiku kohta. Esitleja rääkis ka ühest teooriast, mille järgi maailma juhivad teatud väga jõukad inimesed ja nende manipulatsioonide tõtturahvastik väheneb.

Mõnus arutelu hetk.

Ettekanded innustasid kaasa mõtlema ning lasid kuulajatel kogu aeg aktiivselt osaleda ning kindlasti andsid palju uusi teadmisi. 

Mulle meeldis Kirke praktiline ülesanne, sest see andis hoomamiseks võimaluse, kui palju meid ja meie raha ikkagi on ja kuidas see jaotanud mandrite vahel on. 

Teele ettekanne oli huvitav kuid ma ei nõustu ta mõne seisukohaga. Samas on hea kuulda teistsuguseid arvamusi, et hiljem informeeritult oma arvamusi kujundada.

Ettekanded innustasid kaasa mõtlema ning lasid kuulajatel kogu aeg aktiivselt osaleda ning kindlasti andsid palju uusi teadmisi. 

Pärast lõunasööki rääkis Daniel Sepp, keda tuntakse ka kui Ratastooli Daniel, enda kogemustest sotsiaalkampaaniatega. Daniel Sepp on hetkel 20-aastane noormees, kes oma noorele eale vaatamata on saavutanud oma elus juba päris palju. Näiteks istus ta 15-aastasena nädalaks ratastooli ning pälvis väga suure avalikkuse tähelepanu. Tema eesmärgiks oli juhtida tähelepanu ratastoolis liiklevate inimeste võimaluste vähesusele. Daniel andis meile nõu, kuidas sotsiaalkampaaniat teha ning korrutas pidevalt, et läbikukkumine on inimlik ja sellele peab järgnema uus katse.

Väga põnev, pani mõtlema. Mulle meeldis, kuna tekitas tunde, et kõik on võimalik.

Väga lahe! Sain rohkem aimu sotsiaalkampaania värgist ja tekkisid mõtted. Pani küsima, et mis mind häirib. Tekkis ka esimene sotsiaalkampaania mõte.

Danieli esitlus meeldis mulle väga, sest ta lähtus endast ja rääkis konkreetselt.

Pärast Daniel Sepa ettekannet oligi juba aeg otste kokkutõmbamiseks. Osalejad kirjutasid tagasisidet ja arutlesime ühiselt, et mis võiks olla järgmise infopäeva sisu. Pärast seda läksid kõik oma teed ja oligi järjekordne päev jõudnud õhtusse.

VAATA KÕIKI UUDISEID