19.11.15

Paldiski koolide projektipäev “Kultuuriline identiteet”

Ametlikult on meie koolimajas kaks kooli, Paldiski põhikool ja Paldiski ühisgümnaasium. Projektipäeva viisime läbi mõlemas koolis samaaegselt. Kokku osales üle 100 õpilase.

6. novembril 2015. aastal korraldasime põhikooli 5.-9. klassi õpilastele ja 10.-12. klassi gümnaasiumiõpilastele tavalisest koolipäevast teistsuguse koolipäeva ehk projektipäeva. Projektipäeva teemaks valisime õppekavast ajakohase ja väga aktuaalse teema   – kultuuriline identiteet.

Selle õppepäeva peamiseks eesmärgiks oli kujundada kooliõpilastes positiivseid hoiakuid erinevate kultuuride ja inimeste suhtes, vältimaks eelarvamusliku suhtumise kujunemist ning ennekõike mõistma inimrühmade erinevusi. Ja muidugi õppima hindama kultuurilist mitmekesisust kui kultuuride vastastikuse rikastamise võimalust ning mõtiskleda samaaegselt ka omaenda kultuurilisest identiteedist.

Selleks päevaks kutsusime kooli külalislektorid MTÜ Mondost, Eesti Pagulasabi keskusest, Eesti Gestaltpsühhoterapeutide Ühingust. Et õpilastel oleks ka otsekontakte teisest rahvusest inimestega, kutsusime ka väliskülalised Albaaniast ja Türgist. Projektipäeval kasutasime MTÜ Mondo veebilehel olevaid koolide tarbeks koostatud materjale.

Päevakava ja tegevused Paldiski põhikoolis

Paldiski Gümnaasium_Mängude tuba II
Mänguhoos. Foto: Janika Loos

5.-7. klass õpilastele algas päev mängudetoaga „Maailma riigid“. Võimlas mängiti mitmesuguseid lauamänge, kus õpilased õppisid teadmisi maailma riikide kohta.

9. klassi õpilastele algas päev koomiksite töötoaga. Projektipäeva tarbeks oli koolimaja kolmandal korrusel üles pandud näitus „ComiX4= Koomiksid võrdsuse heaks“. Näitus koosnes kolmest osast: rändelood, stereotüüpne mõtlemine, rassismivastane võitlus. Õpilastega keskenduti koomiksite töötoas peamiselt rändelugudele. Töötoas korraldati esmalt ajurünnak projektipäeva teema lahti mõtestamiseks. Järgnevalt moodustati õpilastest väiksemad grupid. Gruppides joonistati identiteedi tähti, mängiti vastastikku ja arutleti unikaalsuse ja erinevuse üle. Kindlasti selgus nii mõnelegi õpilasele midagi uut oma kooli- või klassikaaslasest. Seejärel algasid tõsisemate teemade käsitlemine, välisest erinevusest –keel, riietus, füüsilised omadused, rass jne – tulenevad probleemid ühiskonnas. 9. klassi õpilastele jätkus koomiksite töötuba ka järgmisel nädalal ühiskonnaõpetuse tunnis. Õpilased joonistasid õpilased koomikseid paaristööna teemal „Erinevus ja sarnasus ühiskonnas“.

Paldiski Gümnaasium_Koomiksite näitus
Koomiksite näitus. Foto: Janika Loos

Tund lõppes viktoriiniga ja gümnaasiumiõpilase uurimustöö tarbeks koostatud küsitlusega noorte sallivusest.

Kell 11:00 algas 5.-9.klassi õpilastele päeva kõige huvitavam osa. Liina Saaremäe MTÜ Mondost kõneles vabatahtlikust tööst Ghanas. Kindlasti said õpilased uusi teadmisi kaugest Aafrikamaast, selle maa kultuurist ja rahvustoitudest ning valmistasid ka ise Ghana rahvusjooki.

Paldiski Gümnaasium_Liina Saaremäe loeng Ghana vabariigist
Liina Saaremäe loeng Ghana Vabariigist. Foto: Janika Loos
Paldiski Gümnaasium_Ghana rahvusjoogi valmistamine II
Ghana rahvusjoogi valmistamine. Foto: Janika Loos

Keskpäeval algas kohtumine veel väliskülalistega Albaaniast ja Türgist. Nad jutustasid oma maast ja kultuurist ning õpilased said anda vastuseid ja ka ise esitada küsimusi.

Põhikooli õpilastele oli päeva lõpuks planeeritud veel lühifilmide vaatamine. Filmid olid tellitud MTÜ Mondo filmikogust.

Päevakava ja tegevused Paldiski ühisgümnaasiumis

Gümnasistidele algas projektipäev identiteeditoaga. Õpilastele kõneles Eesti Gestaltpsühhoterapeutide Ühingust kutsutud külaline Jelena Koel. Eriti meeldis lektori loeng vene keelt emakeelena kõnelevatele õpilastele. Tunnis vesteldi omaenda identiteedist ja mängiti selle avamiseks erinevaid mänge, samuti kõneleti identiteedi kujunemise probleemidest ja raskustest.

Seejärel avanes õpilastele külaliste tuba. Külaliste toas olid külalisteks Tallinnas õppivad Albaania ja Türgi välisõpilased. Tutvuti kultuuridega, kõneleti ja arutleti kultuuride kokkupuudetest.

Keskpäeval vestles gümnasistidega Kristiina-Maria Ploom Eesti Pagulasabi keskusest. Kõigepealt selgitati õpilastele vajalikud mõisted – immigrant, pagulane, varjupaigataotleja. Tehti rühmatöid, vaadati filme ja arutleti. Õpilastel oli võimalik esitada oma arvamusi ja küsimusi ühiskonnas aktuaalsel teemal.

Mondo Maailmakool ja Eesti ArengukoostööPaldiski koolide maailmapäeva toetas MTÜ Mondo Eesti Välisministeeriumi rahastatud maailmahariduse projekti raames. 

VAATA KÕIKI UUDISEID