12.10.22

Leia oma noortele sobivaim rändeteemaline õppematerjal

Mondo Maailmakooli mitmekülgsed uued materjalid aitavad noortega rändest rääkida. Koondasime värskemad materjalid siia uudisesse.

Miks ränne?

Ränne on sama vana kui inimkond, kuid tänasel päeval on maailmas rahvusvahelisi rändajaid rohkem kui kunagi varem. Ränne iseenesest ei ole ei halb ega hea, vaid selle mõju oleneb kontekstist. Turvalisel, korrapärasel ja seaduslikul rändel on suur potentsiaal vaesuse vähendamiseks ja teistegi kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks. Kahjuks on järjepidevalt kasvamas ka inimeste arv, kes on pidanud kodudest põgenema konfliktide, sõdade ja tagakiusamise tõttu. Sunnitud rände tagajärjeks on haavatud ja haavatavad kogukonnad, kes vajavad tihti tuge, et taas jalule tõusta.

Viimase aastaga on ka Eesti võtnud vastu varasemast oluliselt rohkem põgenikke, mis tekitab ühiskonnas vajaduse rändest tõenduspõhiselt ja rahulikult rääkida. Selleks, et toetada nii noorte kui haridustöötajate paremat arusaamist rändega seotud küsimustest, on Mondo loonud õppematerjalid, mis annavad rändeteema komplekssusest võimalikult tervikliku ja selge ülevaate:

Mondo Rändekool

Tasuta veebikursus, mis annab ülevaate kõige olulisematest rände alateemadest. Kursus koosneb 16 peatükist, mis sisaldavad selgitavaid lühivideoid, taustatekste, infograafikuid ja aruteluküsimusi. Rändekool on väärt abivahend nii rände teemaga tegelevale õpetajale kui asjast huvitatud gümnasistile.

Osa Mondo Rändekoolist on ka rände infograafikutest koosnev mapp. Lisaks illustratsioonidele on võimalik tutvuda ka Rändekooli lehel leiduvate videote ja taustatekstidega ning kasutada kõiki materjale üksteist täiendavate osadena. Infograafikud sobivad hästi rände temaatika käsitlemiseks klassiruumis.

Tunnikavad

Tunnikavade kogumiku abil saab õpilastega rände teemat käsitleda eirnevates ainetes. Kogumikus on tunnikavasid nii geograafia, ühiskonnaõpetuse, kirjanduse, matemaatika, bioloogia, inglise keele kui kehalise kasvatuse tundide sisustamiseks. Tunnikavad on kooskõlas riiklike ainekavadega ning sisaldavad aktiivõppemeetodeid, nagu rollimängud, grupitööd, arutelud jmt.

Virtuaalreaalsuse film ja mäng

Rändeteemaline virtuaalreaalsuse film „Jagatud teekonnad“ annab võimaluse minna külla kolmele Eestisse sisserännanud välismaalasele. Filmi käigus saab esitada võõrustajatele küsimusi ning heita pilgu nende kodudele nii Eestis kui päritoluriikides.

Rändeteemalises virtuaalreaalsuse mängus „Muusikalaud“ saab ennast panna proovile muusikaprodutsendina. Mängu peamine eesmärk on koguda erinevatest kohtadest ja ajastutest heliribasid, luua nendest uut muusikat ning saada parem ülevaade sellest, kuidas inimeste ränne mõjutab muusika arengut. Mängust on loodud ka veebipõhine versioon ja see on olemas ka AppLab keskkonnas.

Rändeteemaline näitus
Rändeteemaline näitus visualiseerib 14 olulist rändega seotud alateemat. Õpilastel on võimalus sukelduda rände põnevasse ja mitmekülgsesse maailma, võttes endaga kaasa uusi teadmisi ning võimaluse kujundada oma arvamus nende teadmiste põhjal.

Rändeteemalised filmid ja videod
Maailmakooli lehelt on võimalik tasuta laenutada dokumentaalfilme ning vaadata harivaid ja lõbusaid klippe rändest ja rändajatest. Korraldage koolis rändeteemaline filmiõhtu või lausa dokumentaalfilmi festival!

Rändeteemalised materjalid on valminud projekti “Jagatud teekonnad” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

VAATA KÕIKI UUDISEID