Uudised

ÜRO istungi simulatsioon Maailmanädala raames Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis

22.02.19

Maailmahariduse teemad katavad õppekava pädevusi paljudes ainevaldkondades ning just seetõttu on Tallinna Kuristiku Gümnaasium maailmanädalast osa võtnud juba mitu korda. Sel aastal võttis kool erilise tähelepanu alla laste õigused. Maailmanädala raames toimusid koolis mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega

LOE EDASI

Maailmanädal Tartu Hiie Koolis

Tartu Hiie Koolis viiakse maailmahariduslikke tegevusi läbi mitte nädala vaid terve õppeaasta jooksul. Sellel aastal keskenduti kestliku arengu eesmärkidele, ennekõike nimelt naiste ja laste õigustele ning paguluse teemale.  Klassides toimusid arutelud, (rolli)mängud, vaadati filme ning lahendati teemakohaseid ülesandeid. Maailmahariduslikke tegevusi lõimitakse paljudesse erinevatesse tundidesse ning õpilasi suunati ka oma loovtöö teemat valima just maailmahariduslike teemade

LOE EDASI

Keeni Põhikooli maailmaharidusnädal “Naiste ja laste õigused”

05.02.19

Keeni Põhikool Valgamaal osales Maailmanädala tegevustes juba kolmandat korda. Sel aastal keskenduti naiste ja laste õigustele nii globaalses kui ka lokaalses tähenduses. Maailmanädala Keeni Põhikoolis avas Valga Naiste Varjupaiga juhataja, kes lastevanematele oma asutuse tööst ning lähisuhtevägivallast kõneles. Kohtumine oli huvitav ja mõtlemapanev ning tulevikus planeeritakse koostööd jätkata. Põnevusega võõrustati Youth for Understanding organisatsiooni abil

LOE EDASI

2018. aasta Maailmanädalate konkursi võitja on Tallinna 32. Keskkool!

04.02.19

Tallinna 32. Keskkool keskendus Maailmanädala raames peamiselt erinevatele kestliku arengu eesmärkidele ning laste ja naiste õigustele. Samuti käsitleti suurel määral koolipere eripärasid ning sellega seoses viidi läbi teemapäevi “Meie koolipere ja maailm”. Kooliseintel ja kooli trepikodades olid üleval kestliku arengu eesmärke kajastavad plakatid, laste ja naiste õiguste alased infotahvlid ning lood lastest ja naistest Afganistanis,

LOE EDASI

Uurimistöö prügisukeldumisest viib Valga õpilase reisile Myanmari

02.02.19

1. veebruaril autasustati MTÜ Mondo õpilaskonkursi „Iseseisvalt maailmahariduses(t)“ võitjaid. Koostöös Tartu Ülikooli Miljon+ projektiga korraldatud konkursil toodi esile maailmahariduslikke õpilasuurimusi ja täiendati eestikeelset Vikipeediat. Võitja sõidab 2019. aasta kevadel õppereisile Šani osariiki Myanmaris. 10. septembrist kuni 10. detsembrini toimunud konkursile laekunud töödes käsitleti  maailmahariduse ning kestliku arengu teemasid, avati mõiste “freeganism”, tutvustati Aafrika stiilis kinoklassi

LOE EDASI

Süvaõppekursus 2019

03.12.18

MTÜ Mondo korraldab 2018/2019 õppeaastal süvaõppekursuse, mis keskendub ÜRO kestliku arengu eesmärkidele, digiõppe kasutamisele ning maailmahariduse lõimimisel ainetundi ja noorsootöösse. Digiõppega paralleelselt tutvustame teisi aktiivõppe meetodeid. Süvaõppekursuse läbiviimisse on kaasatud oma ala eksperdid. Täpsema ülevaate “Kestlik areng ja inimõigused läbi digiõppe” süvaõppekursuse moodulitest saab õppekavast. Kursuse plakat Kursuse maht on 60 akadeemilist tundi, mis on jagatud viieks mooduliks. Neli

LOE EDASI

Õiglase kaubanduse uuring koolidele

02.10.18

Head koolid, 22.-28.10.2018 on õiglase kaubanduse nädal. Samal ajal naudivad õpetajad ja õpilased teenitult koolivaheaega. Kutsume teid üles pärast vaheajalt naasmist õiglase kaubanduse teemat õpilastega põhjalikumalt ette võtma. Esimest korda soovime teha uuringu, et selgitada välja Eesti õpilaste teadlikkus õiglasest kaubandusest ja kutsume teie kooli uuringus osalema. Õiglase kaubandus on kauplemisviis, mis kindlustab, et ka

LOE EDASI

Korralda maailmapäev ja võida õppereis Myanmari

10.09.18

Taotluste esitamine selle konkursi raames on lõppenud. Tutvu konkursi tulemustega SIIN. Nagu juba traditsiooniks on saanud, kutsume ka algava õppeaasta lävel koole üles korraldama maailmapäeva või -nädalat ning seeläbi käsitlema kooliastmes või ülekooliliselt kultuuridevahelise kommunikatsiooni ning maailma kestliku arengu teemasid. 2018/19 õppeaastal kutsume koole avastama maailmaharidust lähtudes eelkõige naiste ja laste õiguste aspektidest. Õpetajad, kes saadavad

LOE EDASI

Õpilaskonkurss “Iseseisvalt maailmahariduses(t)” 2018

See konkurss on lõppenud. Tutvu konkursi tulemustega SIIN. Vikipeedia konkurss “Iseseisvalt maailmahariduses(t)” on 10. septembrist 10. detsembrini 2018 toimuv MTÜ Mondo eestvedamisel koostöös Tartu Ülikooli Miljon+ projektiga maailmahariduse teemaline Vikipeedia artikli, õpilasuurimuse ja praktilise töö konkurss. Konkursi peakorraldaja MTÜ Mondo on suurim arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegelev Eesti organisatsioon. Mondo Maailmahariduskeskuse üldeesmärk on tõsta Eesti elanike

LOE EDASI

Maailmakooli suvekooli registreerimine on avatud!

08.06.18

Maailmakooli traditsiooniline suvekool keskendub sel aastal naiste ja laste õigustele ning kutsub osalema õpetajaid ja noorsootöötajaid Eestist ja Lätist. Suvekool toimub 21.-23. augustil Männisalu puhkekeskuses Võsul. Maailmahariduse suvekooli kava sisaldab nii teoreetilist kui praktilist sisu, erinevaid õppemeetodeid mängitakse läbi ning osalejad jagavad õpetamiskogemusi omavahel. Tegevused on toetatud Põhjamaade Ministrite Nõukogu vahenditest ja Välisministeeriumi arengukoostööks ette nähtud vahenditest. MTÜ

LOE EDASI