Info

Kalendris on ÜRO teemapäevad. Päevasissekandest leiab lühikese selgituse päeva taustast, maailmahariduslikke tegevusi ning filmisoovitusi. Teemad annavad võimaluse rääkida meie väärtustest ja hoiakutest ning neid kujundada. Iga tähtpäeva juurde saab enda jaoks kirjutada märkusi, mis on kättesaadavad ainult kirjutaja veebilehitsejas.

Täiendame kalendrit jooksvalt – lisame päevade juurde väiksema- ja suuremamahulisi projekte, mida on vahva kas osana koolitööst või eraviisiliselt ellu viia. 

Samade päevadega Maailmahariduse kalendri saab lisada oma Google'i kalendrisse või sikutada iCal formaadis oma arvutisse.

Taasta järjekord
Sulge kõik

01.02–07.02

 

USUNDITEVAHELISE HARMOONIA NÄDAL

World Interfaith Harmony Week

 
 
 
 
 

 

Vastastikune mõistmine ja religioonidevaheline dialoog on oluline eeldus maailmas rahu tagamiseks. Nädala eesmärk on juhtida tähelepanu inimestevahelisele mõistmisele, hoolimata nende usulistest kuuluvusest.

 

MÕTLE KAASA

 

Milliseid maailma usundeid tead?

Miks on oluline luua ja säilitada harmooniat eri usundite vahel?

 

TEGUTSE

 

Uuri internetist põhjalikult ühe sulle tundmatu usundi kohta.

Uuri oma kaaslastelt, milliseid usundeid nad teavad ning milliseid ise järgivad?

Vaata dokumentaali „Iga hea abielu algab pisaratega“, mis lahkab universaalset teemat – armastust, aga vaatab ka kahe põlvkonna Briti Bangladeshi perekonna erimeelsusi.

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

Rääkige religioonidevahelisest dialoogist. Korraldage kohtumine eri religioonide esindajatega Eestis või organiseerige külastuskäik näiteks Tallinna sünagoogi.

Prindi usunditevahelise harmoonia nädala plakat ja pane see klassiruumi seinale uudistamiseks!

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

01.02 - 07.02
Usunditevahelise harmoonia nädal

04.02

 

VÄHIHAIGETE PÄEV

World Cancer Day

 
 
 
 
 

 

Päeva eesmärgiks on rõhutada vähi ennetustööd ning vähihaigete ravi. Päeva eestvedajaks on Rahvusvaheline Vähivastane Ühendus (UICC) ning maailma vähihaigete päeva on korraldatud alates 2006. aastast.

 

Anna infot vähi olemuse, ennetuse ja ravi kohta. Sel päeval kantakse üle terve Maa roosat linti. Tehke tunnis roosa lint, mida kanda.

 

FILMISOOVITUS:

„Inglise kirurg“ – näitab Inglise ajukirurgi heategevuslikku tööd Ukraina elanike ajukasvajaid opereerides.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

04.02
vähihaigete päev

13.02

 

RAHVUSVAHELINE RAADIO PÄEV

World Radio Day

 
 
 
 
 

 

Raadio täidab ühiskondlikku ja sotsiaalset rolli olles tõhus meediakanal infovahetuseks, muutes ja kujundades arvamusi ning tuues inimesi kokku . 

 

13. veebruaril 1946 alustas tegutsemist ÜRO raadio ning selle päeva nimetas UNESCO ülemaailmseks raadio päevaks, mida tähistatakse alates 2012. aastast.

 

MÕTLE KAASA

 

Mil määral mõjutab raadio meie elu?

Kuidas on raadio roll ajas muutunud?

 

TEGUTSE

Uuri internetist raadio ajaloo kohta: kuidas on see maailma ajalugu mõjutanud.

Kas teil on koolis oma raadio:  loo saatesalvestis ning lase see eetrisse.

Osale kampaanias #worldradioday oma idee ja tegevusega.

Vaata filmi „Sul on õigus teada”, mis räägib Keenias Kibera slummi 1-miljonilise kogukonna tagasihoidlike liidritega, kes seal elavad ning töötavad. Neil on vähe ressursse ja vahendeid, kuid neil jagub talenti. Nii näiteks toodavad nad oma ajalehte ja edastavad raadiokanalit.

 

LOE LISAKS

Ametlik UNESCO loodud lehekülg http://www.worldradioday.org/

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

13.02
Rahvusvaheline raadiopäev

20.02

 

SOTSIAALSE ÕIGLUSE PÄEV

World Day of Social Justice

 
 
 
 
 

 

Sotsiaalne õiglus on aluseks edukal kooseksisteerimisel, mis põhineb rahul. Sotsiaalse õigluse raames puutume kokku võrdsete õiguste tagamisega kõigile inimestele, sõltumata nende soolistest, vanuselistest, rassilistest, etnilistest, religioossetest ja kultuurilistest erinevustest.

Sotsiaalse õigluse päeva raames toetatakse rahvusvahelise kogukonna püüdlusi vaesuse vähendamiseks, väärikaid töövõimalusi, soolist võrdõiguslikkust ja kõigi isikute võimalust õiglusele ja sotsiaalsele heaolule.

 

Arutlege, millistel gruppidel on Eesti ühiskonnas piiratud ligipääs võrdsetele õigustele ning kuidas seda olukorda muuta saaks. Kuidas on globaalses mõttes sotsiaalne õiglus inimestele erinevalt tagatud? Kuidas on Eestis tagatud võrdsed võimalused näiteks meestele ja naistele, erivajadustega inimestele, noortele ja vanadele? Kas ja kuidas on Eesti nendes aspektides erinev muude riikidega võrreldes – näiteks arengumaade või Skandinaaviaga? Vaadates lühifilmi „Muuda maailm sotsiaalselt õiglasemaks“, võiks filmi järel arutleda sotsiaalaktsioonide üle, mida õpilased ise saaksid läbi viia. Kokku võiks panna ka fotovaliku, mida vaadates võiks klassis arutleda, millised kujutatud situatsioonid on õiglased/ebaõiglased ning miks. Külla võiks kutsuda ka vabatahtliku, kes on töötanud arengumaades või Eestis elava pagulase.

 

FILMISOOVITUS:

„Inimareng“ – võrdlus inimarengu edetabelis esimese (Norra) ja viimase (Niger) vahel. Inimeste arvamused selle kohta, mis on nende riigis hästi või halvasti.

„Lakshmi ja mina“ – koduabilise ja tema tööandja suhe tänapäeva Indias.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

20.02
sotsiaalse õigluse päev

21.02

 

RAHVUSVAHELINE EMAKEELEPÄEV

International Mother Language Day

 
 
 
 
 

 

ÜRO üldkogu otsustas 2002. aastal tähistada 21. veebruari rahvusvahelise emakeelepäevana. UNESCO on tähistanud seda päeva juba alates 1999. aastast. Keel on üks kõige olulisem instrument oma kultuuripärandi säilitamisel ja arendamisel.

 

Arutle emakeele olulisuse üle kultuuri säilimise kontekstis. Mõelge ka teiste rahvuste keeltele ning rahvusvaheliste keelte rollile meie riigi kontekstis. Keelel on oluline roll ka ühiskonna tolerantsuse ja diskrimineerimise ulatuse seisukohast ning see ühendab inimesi ning aitab teineteist mõista. Lugege näiteks emakeelseid luuletusi ning mõelge ka sellele, kuidas meie keel aja jooksul on muutunud, mis seda on põhjustanud ning kuidas säilitada oma keelt.

 

FILMISOOVITUS:

„Sülem“ – idamaride kogukonna põhilisest tegevusalast, mesindusest.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

21.02
rahvusvaheline emakeelepäev